Deskriptor literatura bengálska
Počet nájdených titulov : 8
1. Lotosová princezná / Dakšinárandžan Mitra Mazumdár , Anna Rácová prel., Stanislav Dusík ilustr.
2. Člnkár na rieke Padme / Mánik Bandjopádhjáj , Anna Rácová prel.
3. Rozprávky z radžovej záhrady / Anna Rácová prel., Ľuba Končeková-Veselá ilustr.
4. Záhradník / Rabíndranáth Thákur , Nasír Ahmed Zoberi prel., Michal Bartko prel.
5. Tanec loutek / Mánik Bandjopádhjáj , Dušan Zbavitel prel.
6. Začarovaný dům / Ábu Ishák , Dušan Zbavitel prel.
7. Gora / Rabíndranáth Thákur , Dušan Zbavitel prel.
8. Gora. Dvě sestry / Rabíndranáth Thákur , Dušan Zbavitel prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ