Deskriptor rodina náhradná
Počet nájdených titulov : 7
1. Návrat pedagogiky do detských domovov / Antonín Kozoň
POZOR!Publikáciu nemáme vo fonde, môžeme informovať čitateľov, že je možnosť nájsť ju a študovať na internete
2. Výchova v rodine / Janka Hamarová
3. Rizikové správanie detí v detských domovoch / Elena Gažiková
4. Zákony 2007/3 / Zákon zahl.
5. Sociálna prevencia / Milan Schavel , František Čišecký , Michal Oláh
6. Sociálna pedagogika ako životná pomoc / Zlatica Bakošová
7. Právny poradca v rodine / Jaroslav Bičovský , Kveta Vrzgulová prel., Jaroslava Bičovská ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ