Deskriptor rodina náhradná
Počet nájdených titulov : 6
1. Výchova v rodine / Janka Hamarová
2. Rizikové správanie detí v detských domovoch / Elena Gažiková
3. Zákony 2007/3 / Zákon zahl.
4. Sociálna prevencia / Milan Schavel , František Čišecký , Michal Oláh
5. Sociálna pedagogika ako životná pomoc / Zlatica Bakošová
6. Právny poradca v rodine / Jaroslav Bičovský , Kveta Vrzgulová prel., Jaroslava Bičovská ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ