Deskriptor priemysel
Počet nájdených titulov : 49
1. Potravinový podvod páchaný na vašich deťoch / Michal Pataky
2. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Karol Truchlik prel.
3. Automatizácia v priemysle - Riadenie / Jozef Petrovič , Ján Ivanič
4. Stlačený vzduch v průmyslu / Arnošt Drozd
5. Průmyslová chladicí zařízení / Zdeněk Dvořák , Oldřich Červenka
6. Odmašťování v průmyslu a zemědelství / Miloslav Soukup , Vladimír Ruml
7. Teória tvárnenia / František Blaščík , Karol Polák
8. Moderní techniky řízení v hornictví / Zdeněk Papeš
9. Automatizace hnědouhelných lomů a úpraven / Josef Majer
10. Materiály a technológie / Alena Očkajová , Martin Kučerka
11. Pušky a samopaly / Vladimír Dolínek prel., Pušk zahl.
12. Československá letadla / Václav Němeček
13. Československá letadla / Václav Němeček
14. Voda v bytové, průmyslové a zemědelské výstavbě / Jaroslav Bulíček , Zdeněk Hála , Václav Macháček
15. Preprava potravín chladiacimi a mraziacimi dopravnými prostriedkami / František Jäger
16. Ekonomika a riadenie podniku chemického priemyslu / Miloslav Slunečko , Přemysl Lukavský , Otakar Machač , Július Alexy prel., Ivan Ďurkovič prel.
17. Strojové obrábanie dreva / Václav Blažek , Ladislav Oltman prel.
18. Technológia výroby nábytku / Ľubomír Nemec
19. Technológia spracovania ropy / Soňa Galová , Vladimír Krno , Jozef Slimák
20. Chemie skla / Miloš B. Volf
21. Příručka koželuha / Příručk zahl.
22. Výroba a vlastnosti buničín / Ladislav Šutý
23. Královna bavlna / Arnošt Tauber
24. Atlas krajiny Slovenskej republiky / Atla zahl.
25. Výtvarná kultúra výroby / Pavol Michalides
26. Výtvarná úžitková tvorba na Slovensku / Pavol Michalides
27. Základy výtvarnej výroby / Pavol Michalides
28. Od remesla po design / Martin Kusý
29. Obnovitelné zdroje energií / Volker Quaschning , Václav Bartoš prel.
30. Banská Štiavnica / Vincent Grega zost., Jozef Vozár zost., Bansk zahl.
31. Životodarný závoj Zeme / Juraj Tölgyessy , Milan Piatrik , Juraj Lesný
32. Životné prostredie / Životn zahl.
33. Poľsko / Halina Ivaničková prel., Poľsk zahl.
34. Socialistické Československo / Socialistick zahl.
35. Stolice na Slovensku / Juraj Žudel
36. Dejiny Slovenska II / Ľudovít Holotík red., Július Mésároš red., Dejin zahl.
37. Lesk a bieda Francúzska / Josef Hotmar , Naďa Szabová prel.
38. Vzestup a pád velmocí / Paul Kennedy , Miloslav Korbelík prel.
39. Pamätnica obce Koš / Marta Remiašová zost.
40. Organizácia a riadenie japonských priemyselných firiem / Ján Rudy
41. Zlato / Andrej Vladimirovič Anikin , Mária Krkošková prel.
42. Psychologické aspekty priemyselnej úrazovosti / Ivan Pikala
43. Psychologické aspekty práce žien v priemysle / Ivan Pikala
44. Sociológia práce / G. Friedmann , Vladimír Halenár prel., Rastislav Lacko prel.
45. Ekonomika priemyselných podnikov / Ladislav Csizmár
46. Ekonomická geografia kapitalistických krajín Európy / Zdenko Mocko
47. Stredoslovenský kraj včera a dnes / Stredoslovensk zahl.
48. Ekonomická geografia ČSSR / Miroslav Blažek
49. Kurdistán a Kurdovia / Abdul Rahman Ghassemlou
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ