Deskriptor narkotiká
Počet nájdených titulov : 7
1. Zdravý chrbát / Jim Wharton , Phil Wharton , Bev Browning , Jaroslav Hochel prel.
2. Vnútorné lekárstvo I. / Karel Bobek , Josef Havránek , Jozef Gordan prel.
3. Liečivé látky a ich metabolity v analýze / Ladislav Faith , Otto Helia
4. Farmakológia / Vojtech Grossmann
5. Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov / Ivan Rác
6. Rostliny ve službách člověka / Edward Hyams , Věra Pokorná prel.
7. McMafia / Misha Glenny , Zdenka Hudáková prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ