Deskriptor film
Počet nájdených titulov : 34
1. Fakty a rekordy / Fakt zahl.
2. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
3. Filmové profily / Sárka Bartošková
4. Reálne 80. roky / Juraj Šebo
5. Film a filmová technika / Fil zahl.
6. Premietame film / Andrej Majer
7. Technika amatérskeho filmu / Miroslav Hofman , Jiří Rentz
8. Zázraky filmu / Georges Sadoul , Agneša Kalinová prel.
9. Animovaný film / Rudolf Urc
10. Teória dramatických umení / Rudolf Mrlian
11. Mediomorfóza sveta / Branislav Malík
12. Od tamtamov po internet / Samuel Brečka
13. Škola a prostriedky masového vplyvu / Janina Koblewska , Dušan Hapala prel., Július V. Trebišovský prel.
14. Public relations jako ovlivňování mínění / Jozef Ftorek
15. Cesty k próze / Dušan Slobodník
16. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v. 6. roč. ZŠ / Metodick zahl.
17. Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail , Jan Jirák prel.
18. Tisíc a jeden život / Ladislav Boháč
19. Vladimír Bahna / Pavol Janík
20. Ejzenštejn / Viktor Šklovskij , Juraj Klaučo prel.
21. Encyklopédia filmu / Richard Blech zost.
22. Z filmu do filmu / Peter van Gelder , Karel Klusák prel.
23. Dějiny světového filmu / Georges Sadoul , Jaroslav Brož prel., Ljubomir Oliva prel.
24. Encyklopédia dramatických umení Slovenska / Encyklopédi zahl.
25. Encyklopédia dramatických umení Slovenska / Encyklopédi zahl.
26. Malý labyrint filmu / Jan Bernard
27. Jak se líhne smích a rodí pláč / Alois Joneš , Vladimír Jiránek ilustr.
28. Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918-1945 / Lena Galandová
29. Pomôcky a didaktická technika / Henrich Janus
30. Školský film a diafilm v prírodopise / Július V. Trebišovský a kol.
31. Film a diafilm vo vyučovaní zemepisu / Fil zahl.
32. Slovenská kultúra 1945-1965
33. Pornografie / Isabel Tangová , Barbora Klasová prel.
34. Slávne osobnosti filmu / Ladislav Volko
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ