Deskriptor resocializácia abstinujúcich závislých
Počet nájdených titulov : 4
1. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci / Andrej Mátel , Milan Schavel
2. Chudoba a bezdomovstvo / Miroslav Tvrdoň , Anna Kasanova
3. Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov / Ivan Rác
4. Dialógy o závislostiach / Mária Machalová , kol
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ