Deskriptor generátory
Počet nájdených titulov : 16
1. Priemyselná elektronika / Vladimír Svoboda , Július Zachar prel.
2. Elektrostatické zariadenia / František Gabriš
3. Oscilátory a generátory / Vladimír Vachala , Luděk Křišťan
4. Elektrické stroje / Vladimír List , František Pešák
5. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
6. Amatérská rádiotechnika a elektronika / Josef Daneš
7. Přečerpávací vodní elektrárny / Josef Hušek
8. Elektronika a oznamovacia technika / Vladimír Svoboda , Slavoj Kondrys , Pavol Holéczy prel.
9. Zapojení s integrovanými obvody / Milan Syrovátko , Boleslav Černoch
10. Rádioelektronické vysielacie zariadenia / Michail Blagoveščenskij , German Utkin , Igor Baláž prel., Miroslav Mikuláš prel.
11. Silnoproudá elektrotechnika v automatizaci / Vladimír Suchánek
12. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
13. Príručka pre strojníka parných turbín / František Gajarský
14. Meracie prístroje a meranie / Denis Stecher , Ján Neugebauer , Jaroslav Jirásek , Eva Vannayová prel.
15. Hľadanie energie budúcnosti / Alexander Petrovič Merkulov , Valentína Pecnová prel.
16. Parní kotle a spalovací zařízení / Parn zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ