Deskriptor 621
Počet nájdených titulov : 56
1. Technológia / Milan Ižo
2. Jak na to? / Miloš Hansa , Stanislav Michal
3. Strojárska technológia / Elígius Veselý
4. Strojnická příručka / Zdeněk Hlávka prel., Strojnick zahl.
5. Strojnická příručka / Zdeněk Hlávka prel., Strojnick zahl.
6. Strojnická příručka / Zdeněk Hlávka prel., Strojnick zahl.
7. Strojnická příručka / Oldřich Koníček prel., Zdeněk Tichý prel., Strojnick zahl.
8. Strojnická příručka / Oldřich Koníček prel., Zdeněk Tichý prel., Strojnick zahl.
9. Strojnická příručka / Prokop Novotný prel., Václav Stach prel., Strojnick zahl.
10. Strojnická příručka / Marie Dmitrevská prel., Antonín Kalina prel., Strojnick zahl.
11. Strojnická příručka / Jan Červenka prel., Ján Marek prel., Jaroslav Havlíček prel., Strojnick zahl.
12. Strojnická příručka / Jan Červenka prel., Ján Marek prel., Jaroslav Havlíček prel., Strojnick zahl.
13. Úspora materiálov a energie v strojárskej výrobe / Bohuslav Križko prel., Úspor zahl.
14. Ako na to...? / Miloš Hansa , Milan Pilárik prel.
15. Strojírenská technologie / Otakar Bothe
16. Meranie v strojárstve / Zdeněk Vysloužil , Jaroslav Zelko
17. Příručka pro kontrolory ve strojírenství / Čeněk Nenáhlo , kol
18. Časti strojov / Josef Bartoš , Vítězslav Novák , Miroslav Šlégl , Andrej Sršeň prel.
19. Stroje / Karel Chochola , kol , Václav Krulich prel.
20. Strojírenské materiály / Jaroslav Pluhař , Josef Koritta , kol
21. Strojírenské materiály / Jaroslav Pluhař , Josef Koritta
22. Technológia / Miroslav Hluchý , kol , Milan Štark prel.
23. Strojnictví / Miloslav Zelenka , Otakar Peukert
24. Strojírenská technologie / Miroslav Hluchý , kol
25. Základy strojníctva / Ján Sekereš , Ján Turis
26. Přehled strojnictví / Přehle zahl.
27. Základy strojníctva / Základ zahl.
28. Strojnické tabulky / Bedřich Vrzal , kol
29. Strojnické tabulky / Bedřich Vrzal , kol
30. Strojnické tabulky / Jaromír Fiala , Pavel Svoboda , Karel Šťastný
31. Strojnické tabulky / Jaromír Fiala , Pavel Svoboda , Miroslav Šimonovský
32. Strojnické tabulky / Jaromír Fiala , Adolf Bebr , Zdeněk Matoška
33. Strojnícke tabuľky pre SPŠ nestrojnícke / Pavel Vávra , Milica Janeková prel.
34. Strojnícke tabuľky / Josef Bartoš , Ľubomír Švec prel.
35. Strojnícke tabuľky pre SOU / Pavel Vávra , Jan Leinveber , M. Daniš prel.
36. Technické vzorce / Eduard Walther , František Latka prel., Magda Rovanová prel.
37. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické / Pavel Vávra
38. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické / Pavel Vávra
39. Strojně technická příručka / Svatopluk Černoch
40. Strojně technická příručka / Svatopluk Černoch
41. Konštrukčné materiály spevnené vláknami / Ladislav Táborský , Pavel Šebo
42. Základní učebnice pro školení mistrů a provozních techniků v kovoprůmyslu / Karel Němec
43. Technologickosť konštrukcie strojov / Michal Skarbinski , Jerzy Skarbinski
44. Stavba a prevádzka strojov / Štefan Král , Michal Suchanský , Jozef Križan
45. Strojárska ročenka 1990 / Strojársk zahl.
46. Strojárska ročenka 1989 / Strojársk zahl.
47. Strojárska ročenka 1988 / Strojársk zahl.
48. Strojárska ročenka 1987 / Strojársk zahl.
49. Strojárska ročenka 1986 / Strojársk zahl.
50. Strojárska ročenka 1984 / Strojársk zahl.
51. Strojárska ročenka 1982 / Strojársk zahl.
52. Strojárska ročenka 1981 / Strojársk zahl.
53. Strojárska ročenka 1979 / Strojársk zahl.
54. Strojárska ročenka 1977 / Strojársk zahl.
55. Strojárska ročenka 1976 / Strojársk zahl.
56. Atómy života / Juraj Bober , Oldřich Majda ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ