Deskriptor náuka o výžive
Počet nájdených titulov : 2
1. Náuka o výžive a dietetike / Přemysl Doberský , Ján Považan prel.
2. Praktická dietetika / Andrej Bučko , Pavla Ambrová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ