Deskriptor rozvoj vedecko-technický
Počet nájdených titulov : 4
1. Celostný manažment / Ján Porvazník
2. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
3. Človek na rozhraní tisícročí / Miroslav Tuma
4. Kapitalizmus na sklonku 20. storočia / E. Csányiová prel., Kapitalizmu zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ