Deskriptor liatina
Počet nájdených titulov : 15
1. Oprava a obsluha kovoobrábacích strojov / A.S. Minkin , Veronika Kováliková prel., Ján Békés prel.
2. Tepelné spracovanie kovov / Ján Korecký
3. Mechanisace a provoz tavíren šedé a ocelové litiny / Václav Brož , Zdeněk Vrána
4. Zvariteľnosť kovov a zliatin / Jozef Čabelka
5. Teória obrábania / Ján Buda , Ján Souček , Karol Vasilko
6. Strojírenská technologie / Otakar Bothe
7. Laboratórne cvičenia / Zdeněk Brotánek , Jiří Škubal , Jiří Bartoš , Alojz Martišík prel.
8. Strojírenské materiály / Jaroslav Pluhař , Josef Koritta , kol
9. Strojírenské materiály / Jaroslav Pluhař , Josef Koritta
10. Strojnické tabulky / Jaromír Fiala , Adolf Bebr , Zdeněk Matoška
11. Prehľad technických materiálov / Ján Korecký , Michal Knap prel.
12. Náuka o materiáloch / Jozef Balla , R. Mikuš , H. Cviková
13. Železo a jeho zliatiny / Friedrich Eisenkolb
14. Stanovenie plynov v kovoch / Oldřich Opravil , Jiří Václavínek
15. Stavební zámečnictví / Jindřich Baumgartner
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ