Deskriptor reprodukcia zvuku
Počet nájdených titulov : 2
1. Magnetofon, jeho provoz a využití / Vladimír Kadlec , Dimitrij Tjunikov , Dobroslav Žofák
2. Stereofonie v praxi / Bohumil Sýkora
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ