Deskriptor prenos
Počet nájdených titulov : 9
1. Elektroautomatizačné prvky a prístroje / Štefan Kočiš
2. Rádioelektronika / Ladislav Marvánek , Jiří Vackář , Ferdinand Suchoň prel.
3. Fyzikálne princípy a technika prenosu diskrétnych informácií / L. I. Filippov , V. Doval prel.
4. Spoločné antény pre príjem rozhlasu a televízie / Milan Český
5. Základy farebnej televízie / Peter Bubliak , Ivan Kamenský
6. Základy televizní techniky / Vladimír Vít
7. Diagnostika a servis farebných televízorov s využitím skúšobných obrazcov / Oldřich Netušil
Samostatná obrazová brožovaná príloha pr.č. 81 641
8. Rádce televizního opraváře / Milan Český , Jaroslav Vodrážka
9. Magnetofon, jeho provoz a využití / Vladimír Kadlec , Dimitrij Tjunikov , Dobroslav Žofák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ