Deskriptor kovy
Počet nájdených titulov : 72
1. Jedlo ako jed, jedlo ako liek / ko prel., Jedl zahl.
2. Elektrotechnológia / František Tokoly , Ľudevít Chaternuch , Pavol Nemec
3. Elektrotechnológia / František Tokoly , Ľudevít Chaternuch , Pavol Nemec
4. Hmoty pro elektrotechniku / W. Espe , F. Kašpar prel.
5. Horniny a minerály / R.F. Symes , Juraj Činčura prel.
6. Jak na to? / Miloš Hansa , Stanislav Michal
7. Elektrotechnické materiály / Elektrotechnick zahl.
8. Technológia / Jozef Huka , Veronika Kováliková prel., Václav Krulich prel.
9. Tepelné spracovanie kovov / Ján Korecký
10. Brúsenie kovov / M.S. Lebedev , I. Békés prel., A. Sýkora prel.
11. Mechanická technologie kovů / Antonín Beneš
12. Lepíme drevo, plasty a kovy / Juraj Kubín , Ladislav Oltman
13. Strojárska technológia / Elígius Veselý
14. Zvariteľnosť kovov a zliatin / Jozef Čabelka
15. Strojírenská technologie / Otakar Bothe
16. Laboratórne cvičenia / Zdeněk Brotánek , Jiří Škubal , Jiří Bartoš , Alojz Martišík prel.
17. Strojírenské materiály / Jaroslav Pluhař , Josef Koritta , kol
18. Strojírenské materiály / Jaroslav Pluhař , Josef Koritta
19. Materiály / Jan Otýs , Milan Kožák , Katarína Sudeková prel.
20. Baníctvo / Mikuláš Lalúch
21. Hlubinné dobývání rudných ložisek / Josef Herel , Vladimír Pokorný
22. Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie / Ložisk zahl.
23. Atlas použití kovů ve strojírenství, elektrotechnice a v chemickém průmyslu / Atla zahl.
24. Hodnocení upravitelnosti a způsobů úpravy nerostných surovin / Jiří Kozák , Zdeněk Cagaš
25. Nauka o materiálu / František Píšek
26. Nauka o materiálu / František Píšek
27. Prehľad technických materiálov / Ján Korecký , Michal Knap prel.
28. Příprava kovového povrchu pod nátěry / František Trojánek , Josef Roneš
29. Vlastní dílna / Jaroslav Pechlát
30. Abeceda techniky / Kálmán Sztrókay , Ján Štefánik prel.
31. Vnitřní lékařství / Pavel Lukl
32. Praktická toxikológia / František Jaroš
33. Rozprávanie o kovoch / Sergej Josifovič Veneckij , Július Zeke prel.
34. Konstrukční oceli československé a zahraniční / František Kulhánek
35. Kovové materiály / Antonín Beneš
36. Neželezné kovy / Vladimír Sedláček
37. Stanovenie plynov v kovoch / Oldřich Opravil , Jiří Václavínek
38. Výroba ferroslitin / V.P. Jeljutin , J.A. Pavlov , B.E. Levin
39. Nauka o materiálu / František Píšek , L. Jeníček , P. Ryš
40. Nauka o materiálu / František Píšek , L. Jeníček , P. Ryš
41. Lepenie kovov a plastov / Ľubomír Kovačič
42. Stavební zámečnictví / Jindřich Baumgartner
43. Zámečnícke práce / Viliam Kovačík
44. Příručka pro domácí dílnu / František Kusl , František Kramerius
45. Stavebné stroje / Stavebn zahl.
46. Zlatníctvo na Slovensku / Eva Toranová
47. Nepatrní obri / Ivan Veliký
48. Umenie kované v zbraniach / Alexander Ruttkay
49. Kremnická mincovňa / Ján Horák
50. Zlatníctvo na Slovensku / Eva Toranová
51. Stredoveké umelecké remeslo / Alexander Ruttkay
52. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
53. Techniky výtvarného umenia / Pavol Michalides
54. Anorganická chémia pre stredné zdravotnícke školy a pre gymnáziá / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
55. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , kol
56. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , ko
57. Anorganická chémia / Anorganick zahl.
58. Anorganická chemie / Heinrich Remy , Milan Drátovský prel., Zdeněk Hauptman prel., Jiří Hejduk prel., Vladimír Machálek prel.
59. Analytická chémia kvalitatívna / Jan Kryšpín , Zdeněk Šimek , Stanislav Galvánek prel.
60. Anorganická technológia / Zdeněk Šimek , Štefan Sedlák prel.
61. Chémia na prahu tretieho tisícročia / Siegfried Poller , Milan Karvaš prel., Marcela Göghová prel., Ivan Popovič ilustr.
62. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
63. Cyklická deformácia a únava kovov / Cyklick zahl.
64. Chemie / Jane Chisholmová , Mary Johnson , Petr Pánek prel.
65. Náuka o materiáloch / Jozef Balla
66. Chemické aspekty životného prostredia / Chemick zahl.
67. Trinásť zlatých kameňov / Vladimír Ferko
68. Anorganická chémia / Anorganick zahl.
69. Anorganická chémia / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
70. Chémia / Ivan Hnát
71. Drahé kamene / R. F. Symes , R.R. Harding , Miloš Gregor prel., Eva Nelišerová prel.
72. Stavebné materiály / Ildikó Rouseková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ