Deskriptor endoskopia
Počet nájdených titulov : 6
1. Gynekológia v otázkach a odpovediach / Karol Poradovský
2. Diagnostické a terapeutické výkony v detskom veku / Viktor Horanský , Jozef Černay , Andrej Getlík
3. Náhlé příhody a úrazy cest dýchacích a polykacích / Dušan Pacúch
4. Chirurgia / Chirurgi zahl.
5. Urológia pre sestry / Vladimír Zvara , Michal Horňák
6. Vnitřní lékařství / Karel Bobek , Josef Havránek
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ