Deskriptor spojky
Počet nájdených titulov : 3
1. Strojnická příručka / Zdeněk Hlávka prel., Strojnick zahl.
2. Strojové súčiastky / Josef Bartoš , Vítězslav Novák , Miroslav Šlégl , źubomír Švec prel.
3. Automobil a motocykl v obrazech / Josef Fronk
Obrazová príloha
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ