Deskriptor rozvoj podniku
Počet nájdených titulov : 2
1. Ako začať a úspešne rozvíjať podnikanie / Herbert N. Casson , Wanda Kochelková prel.
2. Ekonomika a riadenie podniku chemického priemyslu / Miloslav Slunečko , Přemysl Lukavský , Otakar Machač , Július Alexy prel., Ivan Ďurkovič prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ