Deskriptor riadenie zabezpečenia
Počet nájdených titulov : 1
1. Riadenie komunikácie v sieach výpočtovej techniky / Radoslav Pořízek , Josef Pužman
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ