Deskriptor remeslá umelecké
Počet nájdených titulov : 21
1. Tradičné remeslá pre dnešok / Veronika Deáková prel., Želmíra Šípková zost.
2. Krása slovienskeho šperku / Bohuslav Chropovský
3. Skvosty antiky na Slovensku / Títus Kolník
4. Úvod do sochárstva / Josef Lang , Ľudmila Strukelyová prel.
5. Tvoříme ze dřeva / Jiří Konvička
6. Keramika dvoch tisícročí / Mária Lamiová
7. Cinárstvo na Slovensku / Eva Toranová
8. Stredoveké umelecké remeslo / Alexander Ruttkay
9. Svedectvo bronzového veku / Václav Furmánek
10. Kov v ranoslovanskom umení / Zlata Čilinská
11. Umenie doby železnej / Karol Pieta
12. Výtvarná kultúra výroby / Pavol Michalides
13. Tvorba dekoratívnych textilných doplnkov / Božena Mancová
14. Československá tapiséria 1945-75 / Viera Luxová , Dagmar Tučná
15. Vyrábíme z kůže a jiných materiálů / Pavel Tomeš
16. Výtvarná úžitková tvorba na Slovensku / Pavol Michalides
17. Úžitkové umenia a dekoratívna tvorba vo výtvarnej výchove / Pavol Michalides
18. Základy výtvarnej výroby / Pavol Michalides
19. Od remesla po design / Martin Kusý
20. Dejiny umenia / Karol Thiry
21. Make and Do
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ