Deskriptor sklo
Počet nájdených titulov : 39
1. Hmoty pro elektrotechniku / W. Espe , F. Kašpar prel.
2. Jak na to? / Miloš Hansa , Stanislav Michal
3. Elektrotechnické materiály / Elektrotechnick zahl.
4. Strojírenská technologie / Otakar Bothe
5. Prehľad technických materiálov / Ján Korecký , Michal Knap prel.
6. Vlastní dílna / Jaroslav Pechlát
7. Dějiny techniky v Československu do konce 18. století / Luboš Nový
8. Liekové formy / Liekov zahl.
9. Chemická technológia pre učiteľov / Stanislav Mocik , Zdeněk Šimek , Ružena Halásová
10. Druhotné suroviny v intenzifikaci československé ekonomiky / Jiří Šafář
11. Odpady / Eva Chmielewská , Jozef Kuruc
12. Prehľad lepidiel / Zdeněk Komárek
13. Brusič a rytec skla / Emanuel Mařík , Rudolf Satrapa
14. Sklo - novodobý technický materiál / Tomáš Borec , František Gazdík
15. Chemie skla / Miloš B. Volf
16. Příručka pro domácí dílnu / František Kusl , František Kramerius
17. Obkladáme interiéry a fasády / František Chroust
18. Úprava vnějších a vnitřních povrchů staveb a bytů / Čestmír Novák , Radomír Měšťan
19. Príklady chýb stavebných výrobkov a konštrukcií / Ľuboš Hamák , Ján Kováč
20. K umeniu okolo nás / Eduard Toran
21. Ľudové umenie na Slovensku / František Kalesný
22. Výtvarná kultúra výroby / Pavol Michalides
23. Základy výtvarnej výroby / Pavol Michalides
24. Od remesla po design / Martin Kusý
25. Biochemické laboratórne metódy / Miroslav Ferenčík , Bohumil Škárka
26. Řemesla našich předků / Miroslav Janotka , Karel Linhart , František Skála ilustr.
27. Ľudové remeslá na Slovensku / Vojtech Majling , Vojtech Majling fotogr.
Nadácia Poznávaj svet
28. Dekorativní úpravy v bytě / Radomír Měšťan
29. Ľudové maľby na skle / Irena Pišútová
30. Techniky maľby / Ludvík Losos , Jana Jaššová prel., Viera Zupková prel.
31. Chémia na prahu tretieho tisícročia / Siegfried Poller , Milan Karvaš prel., Marcela Göghová prel., Ivan Popovič ilustr.
32. Chémia denného života / Sigmar Spauszus , Jozef Vido prel.
33. Chemické aspekty životného prostredia / Chemick zahl.
34. V každom rožku trošku chémie / Bohumil Škárka , Svetozár Mydlo ilustr.
35. Sklené zázraky / Tomáš Borec , Ján Meisner ilustr., Jozef Michaláč ilustr.
36. Trinásť zlatých kameňov / Vladimír Ferko
37. Slovenské sklo / Slovensk zahl.
38. Sklářství / Vlastimil Vondruška
39. Stavebné materiály / Ildikó Rouseková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ