Deskriptor pamäti
Počet nájdených titulov : 18
1. Ako som sa stal sám sebou / M.D. Yalom Irvin D. , Jozef Gális prel.
2. Třetí komando / John Durnford-Slater , Jindřich Kresoň prel.
3. Neľahký deň / Mark Owen , Kevin Maurer , Henrieta Hatalová prel.
4. Z pamätí / Pablo Neruda , Nelida Noskovičová prel.
5. Denník odvážneho bojka / Jeff Kinney , Elena Guričanová prel.
6. Válečné paměti / Charles de Gaulle , Svetozár Pantůček prel.
7. Pamäti z mladších rokov života / Ján Kollár
8. Saint-Simon / de Rouvroy Louis Saint-Simon , Jiří Konůpek prel.
9. Elizabeth radí / Elizabeth Taylorová , Adriana Matejovová-Richterová prel.
10. O čom mlčia archívy / Branislav Varsik
11. Moje pamäti / Imrich Karvaš
12. Vyznania / Sv. Augustín , Ján Kováč prel.
13. Krupinské prísne právo / Marie Majtánová zost., Milan Majtán zost.
14. Paměti / de Rouvroy Louis Saint-Simon , Jiří Konůpek prel.
15. Z môjho života / Dimitar Blagoev , Mária Bugalová prel.
16. Román môjho života / Gabriel García Márquez , Martina Slezáková prel.
1. diel trilógie
17. Navrávačky s Dominikom Tatarkom / Eva Štolbová
18. Spravedlnost, nikoli pomstu / Simon Wiesenthal , Pavel Stránský prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ