Deskriptor rovnováha trhová
Počet nájdených titulov : 2
1. Mikroekonómia / Vieroslava Holková
2. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ