Deskriptor riziko podnikatežské
Počet nájdených titulov : 2
1. Podnikatežské riziko / Daniela Rybárová , Nora Grisáková
2. Ekonómia pre technikov / źudmila Fabová
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ