Deskriptor výroba
Počet nájdených titulov : 121
1. Chov koní / Cho zahl.
2. Chov prasat / František Hovorka
3. Elektrotechnológia / Čestmír Hledík , Eugen Žunko prel.
4. Technika hlubokých teplot / Technik zahl.
5. Dopravní pásy a hnací řemeny / Josef Holub
6. Využití létavých popílků ve stavebnictví / František Vavřín , Jiří Tomek
7. Organizácia práce a riadenie výroby v baníctve / Vladimír Vodzinský
8. Základní učebnice pro školení mistrů a provozních techniků v kovoprůmyslu / Karel Němec
9. Peletizácia jemnozrnných materiálov / Štefan Majerčák
10. Ej vínečko víno / Metoděj Zemek , Jozef Šimončič , Ivan Riabič
11. Pozemní stavitelství / Libuše Kostelková
12. Pneumatiky / František Kúdela
13. Zdravotná starostlivosť v drobnochove / Pavol Krajči
14. Traktory a automobily / Traktor zahl.
15. Traktory a automobily / Josef Kubále , Jaroslav Novotný
16. Les a pole / K.P. Mitriuškin , Je.S. Pavlovskij , Vladimír Čaboun prel.
17. Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskej výroby / Pavol Ambroš
18. Plánovanie v poľnohospodárstve a v poľnohospodárskych podnikoch / Miroslav Grznár
19. Výživa rastlín a hnojenie / Bohumil Havelka , Karel Knop
20. Ochrana rastlín / Andrej Hurňák , Eva Braunová prel.
21. Kľúč na určovanie porúch vo výžive rastlín / W. Bergmann , Alexander Čumakov
22. Základy rastlinnej výroby / Základ zahl.
23. Substráty na pestovanie rastlín / Zoltán Bedrna
24. Ochrana rastlín / Andrej Hurňák , T. Šnírerová prel., Andrej Hurňák ilustr.
25. Rastlinná výroba / Ján Krištín , Alena Čapková prel.
26. Rastlinná výroba / Jaroslav Škaloud , Mikuláš Krippel prel., Ernest Mikuláš prel.
27. Člověk a rostliny / Zdeněk Michalec
28. Orech / Štefan Záchej
29. Chlieb / Jozef Dunajovec
30. Náuka o odevnom materiáli / Pavel Hamžík
31. Ovocinárstvo / František Kyncl , Oľga Sedláková prel.
32. Základy záhradníckej výroby / Dagmar Zachardová , Hana Kubaštová , Andrej Hurňák , Klára Vančeková prel.
33. Vinohradníctvo / František Záruba
34. Zeleninárstvo / Alfons Kropáč , Eva Braunová prel., T. Šnírerová prel.
35. Zeleninárstvo / Vlastimila Pevná
36. Zeleninárstvo / Vlastimila Pevná
37. Zeleninárstvo / Miloš Turek
38. Zeleninárstvo / Alfons Kropáč , Eva Braunová prel., T. Šnírerová prel.
39. Lahôdková zelenina / Michal Duda , Vladimír Střelec
40. Zelenina ako potravina / Karel Kopec
41. Rýchlenie hlavných druhov zeleniny / Rýchleni zahl.
42. Dusičnany v zelenine / Jaroslav Prugar , Anna Prugarová
43. Zelenina na zahrádce / Antonín Dolejší
44. Pěstujeme pod fólií / Bohumil Jaša , Josef Duffek
45. Cibuľové zeleniny / Ján Lužný , Štefan Vaško
46. Minerálna výživa zvierat / V.I. Georgievskij , B.N. Annenkov , V.T. Samochin , Vladimír Machaňkov prel.
47. Výživa a kŕmenie zvierat v drobnochovoch / Vladimír Malík
48. Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat / Ján Labuda
49. Spriemyselňovanie živočíšnej výroby na Slovensku / Ján Janovic
50. Chov zvierat / Cho zahl.
51. Kŕmenie hovädzieho dobytka / Ján Labuda , Stanislav Kráčmar
52. Netradičné krmivá vo výžive hospodárskych zvierat / Koloman Boďa
53. Výživa a kŕmenie malých zvierat / Vladimír Malík
54. Živočíšna výroba na Slovensku slovom a obrazom / Jozef Kliment
55. Tradičné ovčiarstvo na Slovensku / Ján Podolák
56. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
57. Veľká kniha o víne / P. Matuška
58. Vlastní výroba bytových doplňků / Stanislav David
59. Nábytok a svietidlá / Nábyto zahl.
60. Organizácia a riadenie strojárskej výroby / Organizáci zahl.
61. Racionalizácia hospodárenia s náradím v strojárskej výrobe / Ondrej Muzika , Ivan Dojčan
62. Příručka pro střelmistry / Josef Bartoš , Roman Mečíř
63. Chemie a technologie výbušnin / Tadeusz Urbanski , Dušan Jakeš prel., Zdeňek Doležel prel.
64. Technológia výroby nábytku / Ľubomír Nemec
65. Výroba nápojů z ovoce / Jiří Uher
66. Výroba ovocných vín a nápojov v domácnosti / František Strelka
67. Výroba slivovice a jiných pálenek / Josef Dyr , Jan E. Dyr
68. Polyetylén / A. Renfrew , P. Morgan , ko prel.
69. Lití plastických hmot pro modeláře / Vlastimil Boublík
70. Plastické hmoty / Vladimír Doležal
71. Bytové textílie / Jozef Strecký , Eliška Kadlecová
72. Stavební zámečnictví / Jindřich Baumgartner
73. Výroba čalouněného nábytku / Jindřich Drápela , Helena Prokopová , František Kressa
74. Co a jak se dřevem / Jan Vinter
75. Police, policové steny a skrine / Niels Clausen , Miroslav Kortman prel.
76. Pracujeme se dřevem / Václav Hájek
77. Nábytek - údržba, opravy a úpravy / Stanislav David , František Kadleček
78. Práce se dřevem / Jan Vinter , Karel Havránek
79. Chatový nábytek / Ladislav Mašek
80. Co a jak se dřevem / Jan Vinter
81. Pestrý nábytok pre deti / Michael Wolfel , Zdenko Budlovský prel.
82. Vazby knih / Jaroslav Doležal
83. Výroba a stavba montovaných domov / Vladimír Fraňo
84. Příručka pro topiče nízkotlakých kotlů / Rudolf Straka
85. O kráse architektúry / Michal Šarafín
86. Katalóg zbierky zbraní / Karol K. Kulašik , Juraj Díte
87. Přesné a úsporné rýsování / Jiří Borský
88. Výtvarná kultúra výroby / Pavol Michalides
89. Úžitkové umenia a dekoratívna tvorba vo výtvarnej výchove / Pavol Michalides
90. Základy výtvarnej výroby / Pavol Michalides
91. Základy výtvarnej výroby / Pavol Michalides
92. Od remesla po design / Martin Kusý
93. Zázraky filmu / Georges Sadoul , Agneša Kalinová prel.
94. Extáze a Techno scéna / Nicholas Saunders , Petr Pálenský prel.
95. Veselé bábky / Marion Dawidowská , Ľudmila Strukelyová prel.
96. Organizace výrobních živností a malých podniků / Vladimír Němec
97. Základy ekonómie a ekonomiky / Rudolf Šlosár
98. Hračky z prírody po celý rok / Ursula Barff , Katarína Vladárová prel.
99. Marketing. Management / Philip Kotler , Václav Dolanský prel.
100. Nový brevíř o víně / Jindřich Hauft
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ