Deskriptor právo
Počet nájdených titulov : 59
1. Hra sa skončila / Martin Hanus
2. Vybrané kapitoly zo štátneho práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov / Robert Vlček
3. Kauza Cervanová / Peter Tóth
4. Kauza Cervanová / Peter Tóth
5. Korupcia / Marcela Tittlová
6. Vybrané kapitoly k ľudským a občianskym právam / Oľga Bočáková , Alena Tomášiková
7. Medzinárodné právo a politika v dokumentoch / Ján Tomko , Anton Kopšo
8. Meč a váhy / Jan Tuláček
9. Právnická latinčina / Jarmila Vaňková
10. Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo / Jaroslav Chovanec , František Červeňanský
11. Kriminální psychologie / Ludmila Čírtková
12. Náuka o spoločnosti
13. Konec vzpomínání / Vladimír Vondráček
14. Právny poradca v rodine / Jaroslav Bičovský , Kveta Vrzgulová prel., Jaroslava Bičovská ilustr.
15. Testy na právnické fakulty v Slovenskej republike / Peter Turanský
16. Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy / Peter Zmeko
17. Slovník spoločenských vied / Slovní zahl.
18. Teória štátu a práva / Pavol Dojčák
19. Drogy / František Novomeský
20. Rodina a právo / Milan Holub
21. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmu / Ján Sokol
22. Základy práva / Helena Barancová
23. Základy etiky / Jana Miedzgová
24. Základy práva a ochrana spotrebiteľa / Alexandra Krsková
25. Malá právnická encyklopedie / J. Fiala
26. Základy teorie práva / Vladimír Veverka
27. Právna výchova na vysokých školách pre učiteľské fakulty vysokých škôl / Ján Roháč
28. Československý socialistický štát a právo / Milan Čič
29. Právnická príručka / Václav Nesrovnal , Michal Benčík a kol.
30. Deti a mládež v cestnej premávke / Ján Havrilla
31. Právo pre ekonómov / Ivan Schultz a kol.
32. Šport a právo / Jozef Prusák
33. Právo na životné prostredie a právo životného prostredia / Jozef Klapáč
34. Deti očami sudcu / František Pávek
35. Právnická príručka / Václav Nesrovnal , Michal Benčík a kol.
36. Modré prilby / Stanislav Suja
37. Šport a právo v spoločnosti / Jozef Prusák
38. Právo a životné prostredie v socialistickej spoločnosti
39. Právna veda, právo a zákonnosť / Pavol Dojčák
40. Právnický slovník / Zdeněk Madar a kol.
41. Právnický slovník / Zdeněk Madar a kol.
42. Medzinárodné právo a politika v dokumentoch / Ján Tomko
43. Boj proti alkoholizmu v právnej úprave / Arnošt Barát zost.
44. Beda odsúdeným / Ján Holák
45. Československé správne právo / Michal Gašpar a kol.
46. Etika a dnešok / Karel Mácha
47. Smerom k udržatelnej ekonomike / Smero zahl.
48. Decentralizácia na Slovensku / Viktor Nižňanský
49. Verejná správa na Slovensku / Viktor Nižňanský
50. Náuka o spoločnosti / Andrea Martinská Vavrová
51. Společenské vědy v kostce / Jaroslav Hladík
52. Slovník spoločenských vied / Slovní zahl.
53. Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike / Jaroslav Chovanec
54. Náuka o spoločnosti / Náuk zahl.
55. Príručka Európskej únie / Zoltán Horváth , Judita Kramerová prel.
56. Štát a právo v službách životného prostredia / Ján Drgonec , Fedor Vico ilustr.
57. Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností / Lucia Žitňanská
58. Zákaz zneužitia práva. Verbot des Rechtsmissbrauchs / Štefan Luby
59. Náuka o spoločnosti / Náuk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ