Deskriptor bezpečnosť
Počet nájdených titulov : 73
1. Úvod do inžinierstva pre elektrotechnické fakulty / Juraj Rehák , Antonín Vurm
2. Medzinárodné právo a politika v dokumentoch / Ján Tomko , Anton Kopšo
3. Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti / Veronika Lombardini
4. Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939 / Karel Straka
5. Hromosvody / Ladislav V. Řihánek
6. Skratová bezpečnosť / Karol Fábry
7. Bezpečnosť ľudstva / Štefan Volner
8. Bezpečnosť v 21. storočí / Štefan Volner
9. Ako poskytovať prvú pomoc / Jozef Koppl
10. Rontgenológia a rádiológia v priemysle / Jozef Modrovich
11. Informatika / Mojmír Kokles , Anita Romanová
12. Príručka žeriavnika / Alfréd Willant
13. Skúšky odbornej spoľahlivosti elektrotechnikov a podnikateľov / Kazimír Kremničan
14. Obsluha jeřábů / Josef Vosáhlo
15. Banícke úrazy / Ladislav Cígler
16. Banské vetranie a záchranárstvo / Ľudovít Jančošek , František Ščavnický
17. Bezpečnosť a hygiena pri trhacích prácach / Josef Bartoš , Vlado Šindelár
18. Hlubinné vrtání / Ivan Koula
19. Razič / Aleš Hájovský
20. Trhacie práce / Andrej Dojčár
21. Trhací práce / Karel Novotný
22. Hlubinné dobývaní hnědého uhlí / Vojtěch Pácl
23. Výbušniny a trhací práce / Josef Bartoš , Emanuel Mráz
24. Řidič důlních lokomotiv / Jiří Janča
25. Banské železnice a vlečky / F.K. Jeroškin , Jozef Šimčisko prel.
26. Bezpečnosť pri práci v rudných a nerudných baniach / Vladimír Plecháč , Ján Zdút-Šťastný prel.
27. Vlastnosti důlního prachu a základy protiprašné techniky / Zdeněk Weiss , Petr Martinec , Jan Vítek
28. Mechanika hornin / Jindřich Mikeska , Alois Říman , Martin Vavro
29. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
30. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
31. Bezpečnosť je prioritou / Bezpečnos zahl.
32. Obsluha a údržba traktorových strojů / Jiří Žalud , Stanislav Rudčenko
33. Dieťa: otázky a odpovede / Carol Cooperová , Veronika Červená prel.
34. Domácnosť / Cassandra Kentová , Terézia Šinková prel.
35. Bezpečná práce pri provozu silničních vozidel / Miroslava Šmídová
36. Mechanizácia nakladacích a vykladacích prác na železnici / Jozef Blaho , Miloslav Škárka
37. Příručka pro střelmistry / Josef Bartoš , Roman Mečíř
38. Strojové obrábanie dreva / Václav Blažek , Ladislav Oltman prel.
39. Starostlivosť o dieťa 3-6 rokov / Brian Ward , Daniela Ostatníková prel.
40. Náterové látky v praxi / Mária Branišová
41. Nátery od A do Z / Zdeněk Štrumhaus , Viktor Horejš
42. Dřevěné obklady / Rajmund Coufal
43. Starostlivosť o dieťa v prvých troch rokoch života / Miriam Stoppardová , Jana Kantorová-Báliková prel.
44. Lepenie kovov a plastov / Ľubomír Kovačič
45. Pracujeme se dřevem / Václav Hájek
46. Strojky, přístroje a jiná zařízení v domácnosti / Rudolf Rousek , Bedřich Kareis
47. Základní kvalifikační učebnice stavebnictví / Josef Hraba
48. Stavebné stroje / Stavebn zahl.
49. Stavební klempíťství / František Malík
50. Obytné podkrovia v rodinných domoch, chalupách a chatách / Václav Hájek
51. Železář / Kamil Kyš
52. Obkladáme interiéry a fasády / František Chroust
53. Příručka pro topiče nízkotlakých kotlů / Rudolf Straka
54. Technické zariadenie budov / Jaroslav Lutovský , Katarína Sudeková prel.
55. Otázky a odpovede z inštalatérskych prác -vodovody, plynovody, kanalizácia / Tibor Sedlár
56. Ústredné vykurovanie / Ján Sedlár
57. Profesionálne opatrovateľstvo / Anna Krišková
58. Reprografia / Reprografi zahl.
59. Evropské odpovědi na globální výzvy 21. století / Erfried Adam , Kristina Larischová , Libor Rouček , Štepánka Kudrnáčová prel., Kateřina Prokešová-Sitařová prel.
60. Člověk v drsné přírode / Jaroslav Pavlíček
61. Varšavská zmluva v boji za mier / Jozef Urban , Marcela Siváková prel.
62. Zákon o přečinech / Miloš Horák
63. Saunování / Milan Přibil , Jiří Matoušek
64. Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia / Panorám zahl.
DVD - Irak, Afganistan, Kosovo
65. Snowboarding / Lukáš Binter
66. Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti / Veronika Lombardini
67. Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti / Katarína Kováčová
68. Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti / Martin Hurbanič
69. Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti / Jozef Klavec
70. Občan do vrecka / Obča zahl.
71. Občan do vrecka / Obča zahl.
72. Záverečný dokument viedenskej následnej schôdzky KBSE / Záverečn zahl.
73. Poľovnícke vademecum / Vojtech Križan
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ