Deskriptor 624
Počet nájdených titulov : 41
1. Stavebná mechanika / Jozef Harvančík , Ján Pekarovič
2. Stavebná mechanika / Ivan Balažovjech
3. Stavebné konštrukcie tepelných sietí / Ján Skala
4. Priestorové oceľové konštrukcie / Ferdinand Lederer
5. Dokumentace staveb / Milan Čáp , Jiří Tillmann
6. Stavebná mechanika / Zdeňek Bažant
7. Betonové konstrukce / Konrád Hruban
8. Stavebná mechanika / Vojtech Balažovjech
9. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
10. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
11. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
12. Rukoväť stavbára / Gejza Ložek
13. Základy inženýrského stavitelství / Základ zahl.
14. Základy inženýrského stavitelství / C. Jiří Růžička
15. Vytyčovací tabulky / Alexandr Kutnohorský
16. Statické hodnoty kovových konštrukčních prvků / Jiří Fuchs , Miloslav Rec , Emerich Šefl
17. Praktický výpočet rámov a skeletov / N.V. Kuznecov , Vladimír Feranec prel.
18. Typová bednění železobetonových konstrukcí / Typov zahl.
19. Tabuľky prierezových veličín / Ladislav Liška , Peter Šlampa
20. Železobetonové zásobníky / Železobetonov zahl.
21. Teória spoľahlivosti oceľových konštrukcií / Augustín Mrázik
22. Predpäté kovové konštrukcie / Pavel Ferjenčík , Miloslav Tocháček
23. Montáž těžkých prefabrikátů / Lászlo Mokk , Štěpán Haas prel.
24. Prvky kovových konštrukcií / Vladimír Voříšek , Eugen Chladný , Jindřich Melcher
25. Pravděpodobnostní optimalizace dimenzování stavebních konstrukcí / Milík Tichý
26. Beton v příkladech / František Draxler , Miloslav Drda
27. Prvky kovových konstrukcí / Jiří Pechar , Jiří Studnička , Karel Vrba
28. Statika stavebních konstrukcí / Zdeňek Bažant , František Klokner , Konrád Hruban
29. Príručka navrhovania stavebných konštrukcií / Ľuboš Hamák
30. Řešení pravoúhlých rámů rovinných a prostorových / E. Loucká , K. Loucký
31. Speciální železobetonové konstrukce / Antonín Jílek
32. Navrhování ocelových konstrukcí podle teorie plasticity / Augustín Mrázik , Miroslav Škaloud , Miloslav Tocháček
33. Štíhlé betonové tlačené pruty / Štíhl zahl.
34. Rámové konštrukcie mostové a halové / Karol Havelka , Jozef Harvančík , Jozef Trokan
35. Ocelové trubkové konstrukce / Josef Wanke , Luděk Spal
36. Konštrukcie vysokých budov / Juraj Kozák
37. Staviteľské konštrukcie / Vladimír Chrobák
38. Stavebné konštrukcie / František Rambousek
39. Nauka o zeminách a mechanika zemin / Nauk zahl.
40. Mezní stavy rovnováhy zemin a jiných souvislých hmot / Zdeněk Sobotka
41. Dřevěné stavební konstrukce a dílce / Jaroslav Hujňák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ