Deskriptor regulácia cenová
Počet nájdených titulov : 2
1. Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý
CD - testy + brožúra Metodická pomôcka na semináre
2. Mikroekonómia / Vieroslava Holková
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ