Deskriptor prúd jednosmerný
Počet nájdených titulov : 19
1. Elektrotechnické meranie / Miroslav Tuma
2. Elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jozef Kurtha prel.
3. Teoretická elektrotechnika / Ľudovít Kneppo , Oldrich Benda
4. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
5. Vzorce, definície a príklady z rádiotechniky / Leonard Niemcewicz , Vladimír Kašša prel.
6. Příklady z obecné elektrotechniky / František Fetter
7. Programované úlohy z teoretických základov elektrotechniky / J. J. Batranin , N. G. Maksimovič , Ignác Brodňan prel.
8. Stabilizátory stejnosměrného napětí a proudu / Marek Strabrowski , Karel Tomášek prel.
9. Teoretická elektroenergetika / Teoretick zahl.
10. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
11. Základy elektrotechniky / Ladislav Franko , Tomáš Hajach
12. Malá silnoprúdová elektrotechnika / Hubert Meluzin , Jozef Bernáth
13. Zisťovanie a oprava porúch v silnoprúdovom zariadení / Helmut Frič
14. Obecná elektrotechnika pro strojní inženýry / František Fetter
15. Základy elektrotechniky v příkladech / Václav Klepl
16. Základy elektrotechniky pro SPŠ elektrotechnické / Leonid Javorský , Antonín Bobek , Rudolf Musil
17. Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín
18. Elektrotechnika / Václav Klepl , Oldrich Petráš prel.
19. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ