Deskriptor tabuľky porovnávacie
Počet nájdených titulov : 2
1. Vzorce, definície a príklady z rádiotechniky / Leonard Niemcewicz , Vladimír Kašša prel.
2. Porovnávacie tabuľky číslicových integrovaných obvodov / Egon Môcik
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ