Deskriptor manažérstvo
Počet nájdených titulov : 2
1. Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu / Marian Gúčik , Tomáš Gajdošík , Zuzana Lencsésová
2. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ