Deskriptor systém bezpečnostný
Počet nájdených titulov : 2
1. Bezpečnosť v 21. storočí / Štefan Volner
2. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ