Deskriptor fyzika
Počet nájdených titulov : 254
1. Aplikovaná elektronika / Giancarlo Contessi , Zora Čerychová prel.
2. Fyzika polovodičov / Klavdija Vasilievna Šalimovová , kol prel.
3. Fyzikální základy hornické techniky / Miroslav Bajer , Libor Suchan
4. Prehľad fyziky / Jozef Zámečník
stredoškolské učivo fyziky
5. Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel.
6. Fyzika / Jaroslav Vachek , Alena Nováková prel., E. Tomanová prel.
7. Deväťdesiatdeväť všetečných otázok a odpovedí / Ivan Čajda , Fedor Kiš ilustr.
8. Technické vzorce / Eduard Walther , František Latka prel., Magda Rovanová prel.
9. Fyzika pre študijné odbory stredných škôl pre pracujúcich / Fyzik zahl.
10. Základní kvalifikační učebnice stavebnictví / Josef Hraba
11. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
12. Vieš? Uhádneš? / Marián Goga
13. Fyzika pre maturantov / Dobroslav Lehotský prel., Fyzik zahl.
14. Základy fyziky / Jay Orear , Soňa Horváthová prel.
15. Prehľad fyziky / Ivan Náter
16. Svet chémie, fyziky, astronómie / Sve zahl.
17. Základné pojmy fyziky tuhých látok / Václav Frei
18. Dobrodružství barvy / Ivana Brožková
19. Radiologická fysika / František Běhounek , Antonín Bohun , Josef Klumpar
20. Atómová fyzika pre samoukov / J. M. Valentine , Jaroslav Topoľský prel.
21. Cyklická deformácia a únava kovov / Cyklick zahl.
22. Mezní stavy v pevnostních výpočtech / Emanuel Ondráček , Alois Farlík
23. Teória tuhých látok / Teóri zahl.
24. Atom / Isaac Asimov , Martin Krejza prel., D.F. Bach ilustr.
25. Atomové jádro / M. I. Korsunskij , Jiří Nedvěd prel., Jiří Skřivánek prel.
26. Stavba atomů a molekul / Viktor Trkal
27. Atomistika / Atomistik zahl.
28. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
29. Cestou k atomu / B. Stěpanov , Jiří Fridman prel., A.A. Hoch prel.
30. Novodobé metody výpočtů tuhosti a pevnosti ve strojírenství / Jaroslav Valenta , Jaroslav Němec , Emil Ulrych
31. Řešení úloh z pružnosti a pevnosti / Z. Kuliš prel., O. Spanilý prel., L. Šubrt prel., Řešen zahl.
32. Pružnosť a pevnosť v príkladoch / Fridrich Vadovič
33. Základy technickej fyziky III / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Pavol Pálfy prel.
34. Plynové hydraulické akumulátory / Antonín Šlechta
35. Otázky a odpovede z fyziky / S. T. Glover , Eva Danišová prel.
36. Fyzika II / A. I. Bačinskij , S. M. Iľjašenko , Michal Záhorský prel.
37. Snižování hluku / Leo L. Beranek , Milan Břeský prel., Jiří Kaplan prel., Jiří Wanke prel.
38. O elementárnych časticiach / Vitalij Petrovič Šelest , Ivan Lukáč prel.
39. Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta / Štefan Šáro
40. Ionizující záření v životním prostředí / Jaromír Jandl , Ivo Petr
41. Metodické pokyny pre štúdium pružnosti a pevnosti / Anton Kamenský
42. Aplikace jaderných metod gama v hornictví / Liboslav Šimon , Jiří Bosák
43. Žiarenie-hrozba i nádej / Juraj Tölgyessy , Milan Kenda
44. Pružnosť a pevnosť / Ján Gonda
45. Pružnosť a pevnosť / N.P. Griškovová , Karel Silovský prel.
46. Príklady zo strojárskej statiky / Róbert Binder
47. Tao fyziky / Fritjof Capra , Anna Rácová prel.
48. Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti / Jaroslav Krutina
49. Experimentálna jadrová fyzika / Experimentáln zahl.
50. Fyzikálne telesá / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
51. Atómová fyzika / Ján Vanovič
52. Elektrina a magnetizmus / Pavol Čičmanec
53. Príklady z elementárnej pružnosti / Ján Lovíšek
54. Magnetizačné procesy / Vladimír Hajko , Ladislav Potocký , Anton Zentko
55. Technika vysokých napětí / Antonín Veverka
56. Metody řešení elektrických a magnetických polí / Daniel Mayer , Josef Polák
57. Tepelné tabuľky a diagramy / Kuzman Ražnjevič , Mikuláš Mičátek prel., Viera Mičátková prel.
58. Termomechanika / Ernest Kabát
59. Úvod do štatistickej fyziky a termodynamiky / František Čulík , Milan Noga
60. Sdílení tepla / S. N. Šorin , Rudolf Mathon prel., Radko Hejzlar prel.
61. Termodynamické výpočty kovohutných procesov / Zoltán Horváth , Lýdia Repiská prel.
62. Základy fyziky a techniky polovodičov / Július Krempaský
63. Technická mechanika / Róbert Binder
64. O kozmickom žiarení / Jozef Kaušitz
65. Slovensko-anglický technický slovník a slovník Slovak-English Technical Dictionary / Aliberto Caforio
66. Elektřina a magnetismus / Josef Fuka , Bedřich Havelka
67. Lidé a radioaktivita / František Běhounek
68. Žiarenie a život / Ferdinand Herčík
69. Technická termomechanika / Josef Kalčík , Karel Sýkora
70. Magnetické pole / Ľudovít Kneppo
71. Elektróny / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
72. Polovodiče v obrazových úlohách / Ivan Baník , Rastislav Baník , Mojmír Simerský prel.
73. Polovodiče v obrazových úlohách / Ivan Baník , Rastislav Baník , Mojmír Simerský prel.
74. Molekuly / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Eva Tokáriková prel.
75. Iónové kryštály / Mária Hartmanová , Viera Trnovcová
76. Základné pojmy fyziky tuhých látok / Václav Frei , Michal Zoldy prel.
77. Základy hydromechaniky / Zdenek Budlovský
78. Hydromechanika / Alojz Hebký
79. Hydromechanika / Zdenek Budlovský
80. Základy fyziky / Dionýz Ilkovič
81. Úvod do planimetrie / Viktor Svitek , Karol Hlučil
82. Elektroakustika do kapsy / Jiří Svoboda , Jiří Brda
83. Technika vysokého vakua / Janusz Groszkowski , Libor Pátý prel.
84. Tlmené priečne kmitanie vrstevných nosníkov / Štefan Markuš , Vladimír Oravský , Oľga Šimková
85. Ozvučování / Ctirad Smetana
86. Měření hluku a chvění / Ctirad Smetana
87. Polygonisace s optickým měřením délek / Miroslav Herda , Jiří Herda , Václav B. Staněk
88. Mechanika a molekulová fyzika / Štefan Veis , Ján Maďar , Viktor Martišovitš
89. Prostorová akustika / Felix Kolmer , Jaroslav Kyncl
90. Úvod do harmonického kmitání / Vladimír Koloušek , Jiří Hořejší
91. Statika / Róbert Binder
92. Drámy z podivného sveta / Daniil Danin , Ladislav Gomolčák prel.
93. Základy metrológie uhlov / Igor Brezina
94. Ultrazvuk v měřicí technice / Jaroslav Obraz
95. Radioaktivní prvky / S. J. Bresler , Jiří Dvořák prel., Zdeněk Spurný prel.
96. Dynamika / Jiří Hořejš
97. Základy technickej fyziky / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Ján Štefko prel.
98. Vlastnosti tekutín / Július Heinrich
99. Mechanika / Jaroslav Tvrzský , Alexander Skalina prel.
100. Hydraulika v príkladoch / Ivan Báno
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ