Deskriptor fyzika
Počet nájdených titulov : 254
101. Praktikum z fyziky / Praktiku zahl.
102. Vákuové merania / Aleš Bláha
103. Mechanika / Róbert Binder
104. Kavitace. Diagnostika a technické využití / Miroslav Brdička , Ladislav Samek , Oldřich Taraba
105. Teória a metodika dynamického nedeštruktívneho skúšania plošných prvkov / Gustáv Martinček
106. Technická mechanika pro elektrotechnické obory / Otakar Hašek
107. Technická mechanika pro elektrotechnické obory / Otakar Hašek , Jiří Nožička
108. Kartometria / František Kuska
109. Dynamika v príkladoch / Igor Vladimír Salva
110. Príručka fyziky pre inžinierov a pre študujúcich / B. M. Javorskij , A. A. Detlaf , Viera Panáková prel., Ivan Červeň prel., Štefan Barta prel., Ján Gallo prel.
111. Statika / Karel Juliš , Otakar Tepřík , Adolf Slavík
112. Základy dynamiky strojov / Ján Gonda
113. Tajemství přesnosti / Pavel Augusta , Jindřich Klůna
114. Mechanika tekutin / Jaromír Noskievič
115. ABC meracích jednotiek / Leon Konečný , Zuzana Maníková
116. Technická mechanika / Róbert Binder , Miloslav Vlk prel.
117. Fyzika v experimentoch / Vladimír Hajko
118. Technická mechanika pre silnoprúdovú elektrotechniku / Technick zahl.
119. Technická mechanika pro elektrotechnické obory / Otakar Hašek
120. Proudění tekutin potrubím a kanály / Arnold Procházka
121. Úvod do teoretickej fyziky / L. D. Landau , J. M. Lifšic , Juraj Šebesta prel.
122. Hydraulika / Václav Kolář , Cyril Patočka
123. Fyzika ako dobrodružstvo / Albert Einstein , Leopold Infeld , Vratko Šrobár prel.
124. Technická fysika / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář
125. Úvod do kvantovej mechaniky / Ján Pišút , Ladislav Gomolčák
126. Teoretická mechanika v príkladoch / Teoretick zahl.
127. Dynamické zákony Newtonovy / Antonín Bělař
128. Základy dynamiky / Jozef Nesvadba
129. Statika v príkladoch / Vojtech Balažovjech
130. Fyzika najnovších čias / József Oveges , Ferdinand Šteliar prel.
131. Mechanika a termomechanika pro elektroenergetiku / Jiří Nožička
132. Základy technickej fyziky / Zdeněk Horák , Václav Šindelář , František Krupka , Ján Štefko prel.
133. Dynamika strojov / Dynamik zahl.
134. Teoretická mechanika / Miroslav Brdička , Arnošt Hladík
135. Mechanika v příkladech / Mechanik zahl.
136. Mechanika / Róbert Binder
137. Mechanika / Róbert Binder
138. Mechanika / Róbert Binder
139. Mechanika III. Dynamika / Mechanik zahl.
140. Příručka kinematiky s příklady / Vladimír Brát
141. Vyšší škola technické fyziky / Vyšš zahl.
142. Mechanika / Anton Daniel prel., Mechanik zahl.
143. Fyzika netradične. Mechanika / Ivan Baník , Rastislav Baník , Jozef Zámečník
144. Mechanika / Róbert Binder
145. Mechanika / Anton Kunc , Jozef Zima , Ján Wanner , Anton Daniel prel.
146. Mechanika / Š. Kovačič prel., Mechanik zahl.
147. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , J. Foltin prel., P. Šulek prel.
148. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , A. Nogová prel., Š. Olejník prel.
149. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , J. Foltin prel., Dalibor Krupa prel.
150. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , J. Foltin prel., Dalibor Krupa prel.
151. Mechanika / Karel Juliš , Rudolf Brepta
152. Teoretická fysika / A. S. Kompanějec , Jiří Vrána prel., Antonín Vančura prel.
153. Sbírka řešených příkladů z kinematiky / Rudolf Brepta
154. Veličiny a jednotky SI v stavebnej fyzike / Jaroslav Binko
155. Sily v prírode / V.I. Grigoriev , G. J. Miakišev , Ján Chrapan prel., Ján Oravec prel.
156. Zbierka kvalitatívnych úloh z fyziky / M. J. Tuľčinskij , Ivan Lukáč prel.
157. Kvantová mechanika / L. D. Landau , J. M. Lifšic , Juraj Šebesta prel.
158. Fyzikálna terminológia / Jozef Garaj
159. Príhody veľkých rovníc / Vladimir Karcev , Juraj Šebesta prel.
160. Mikroskopická technika / Jan Wolf
161. Dynamika pre inžinierov / Ján Gonda
162. Sila, ktorá drží svet / Roman Podoľnyj , Juraj Šebesta prel.
163. Besedy o fyzike / Michail Ivanovič Bludov , Antónia Maňuchová prel.
164. Medzi hrou a fyzikou / Živko K. Kostič , Ján Samák prel.
165. "Šílené" myšlenky / Irina Radunská , Pavel Andrle prel., Pavel Vrba prel.
166. Príručka matematiky pre fyzikov / Erwin Madelung , Vladimír Ilkovič prel.
167. Riešené úlohy z fyziky / Helmut Lindner , František Latka prel.
168. Zbierka úloh z fyziky / Peter Baláž zost.
169. Technická fyzika / Alois Mazurek
170. Slovník školské fyziky / Slovní zahl.
171. Zaujíma vás fyzika a technika / Ján Jakeš zost.
172. Neutrony / N. A. Vlasov , M. Rozkoš prel., I. Chudáček prel., Rob. L prel.
173. Nová soustava jednotek / Václav Šindelář , Ladislav Smrž
174. Nová měrová soustava / Václav Šindelář , Ladislav Smrž
175. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
176. To chce vtip / Viktor Lange , Vladimír Šulek prel.
177. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
178. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
179. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
180. Kvantovopoľová teória tuhých látok / Herman Haken
181. XXV. ročník fyzikální olympiády / Karel Žampa
182. 500 riešených úloh z fyziky / Jozef Kalužay , Michal Zeman
183. Prehľad fyziky / Ivan Náter
184. Zbierka riešených úloh z fyziky / Zbierk zahl.
185. Fyzikálne pole / Bohumil Vybíral , E. Tomanová prel., Anna Nováková prel.
186. O fyzike pre fyzikov a nefyzikov / Imrich Staríček
187. Vyšší škola technické fyziky / Vyšš zahl.
188. Metodologické princípy fyziky / Juraj Šebesta prel., Metodologick zahl.
189. Otázky a úlohy z fyziky / Lev Vasilievič Tarasov , Aldina Nikolajevna Tarasovová , Vladimír Cholvad prel., Andrej Tirpák prel.
190. Všeobecná fyzika / Štefan Veis , Ján Maďar , Viktor Martišovitš
191. Nové trendy vo fyzike / Ľubomír Vlček
192. Praktická fysika / Zdeněk Horák
193. Fyzika pro dělníky a mistry / Zdeněk Losenický , Zdeněk Urbánek , Milan Vacek
194. Fyzika pre každého / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel.
195. Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel.
196. Fyzika pre maturantov / Dobroslav Lehotský prel., Fyzik zahl.
197. Fyzika / Bohuš Urgošík
198. Fyzika a ty / Paul Karlson , Ján Dikant prel.
199. Fyzika / Dionýz Ilkovič
200. Fyzika / Milan Kutílek , Květoslav Semerád , František Vencálek , Alexander Skalina prel.
predchádzajúca | nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ