Deskriptor rétorika
Počet nájdených titulov : 12
1. Rétorika a štylistika / Jana Barátová
2. Dialogy o kráse / Plató , Jaroslav Šonka prel.
3. Umenie živého slova / Rudolf Lesňák
4. Úvahy s recitátorom / Jozef Mistrík
5. Kapitoly z rétoriky / František Hyhlík
6. Rétorika / Jozef Mistrík
7. Rétorika / Jozef Mistrík
8. Poetika Rétorika Politika / Aristotele , Miloslav Okál prel., Peter Kuklica prel.
9. Základy rétorickej komunikácie / Ladislav Rybár
10. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka v 3.a 4. roč. gymnázia, SOŠ a SOU / Natália Ihnátková
11. Zbavte sa trémy! / Bruno Neckermann , Milan Erban prel.
12. S radosťou k úspechu / N.B. Enkelmann
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ