Deskriptor ilustrácie
Počet nájdených titulov : 20
1. Práca s literatúrou vo výchovnom systéme PO SZM / Prác zahl.
2. Typographia / Oldřich Hlavsa
3. Typographia / Oldřich Hlavsa
4. Stromy / Esmond Harris , Ivona Kautmanová prel., Annabel Milnová ilustr., Peter Stebbing ilustr.
5. Ars / Ar zahl.
6. Techniky výtvarného umenia / Pavol Michalides
7. Veľký objav Huga Cabreta / Brian Selznick , Monika Kačeriaková prel.
8. Animovaný film / Rudolf Urc
9. Tvár a reč ilustrácie pre deti / František Holešovský , Viera Švenková prel.
10. Hodnoty tvořivé spolupráce / Hodnot zahl.
11. Tridsať rokov slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež 1945-1975 / Ondrej Sliacky zost.
12. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4. roč. ZŠ / Metodick zahl.
13. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 2. roč. ZŠ / Metodick zahl.
14. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 3. roč. ZŠ / Metodick zahl.
15. Literatúra pre deti a mládež s metodikou / Elena Zigová , Viliam Obert
16. Stromy / Esmond Harris , Ivona Kautmanová prel., Annabel Milnová ilustr., Peter Stebbing ilustr.
17. Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch / František Holešovský , Marianna Prídavková-Mináriková prel.
18. Aby všetky deti sveta..... / Ladislava Haplová zost.
19. Kapitoly z výtvarných dejín knihy / Leo Kohút
20. Ilustrácie kníh pre deti / Anton Macko zost.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ