Deskriptor logo firemné
Počet nájdených titulov : 4
1. Marketing / Jaroslav Kita a kol.
2. Psychologie reklamy / Jitka Vysekalová , Růžena Komárková
3. Ako začať podnikať / Peter Hingston , Rudolf ml. Lesňák prel.
4. Efektívny marketing / Peter Hingston , Silvia Dzúriková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ