Deskriptor výročia
Počet nájdených titulov : 12
1. 35 rokov odborového zväzu pracovníkov baní a energetiky / František Záni
2. 35. rokov práce múzea v Bojniciach / Vlastimila Tóthová zost.
3. 60 rokov KSČ na hornej Nitre / Stanislav Gregor , Ján Vágai
4. 50 rokov boja a práce KSČ na hornej Nitre / Florián Hodál
5. Päťdesiat rokov futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
6. Štvrťstoročie handlovnského gymnázia / Jozef Detvan zost.
7. Tenis je ich život / Jozef Jedľovský , Ivan Lichner
8. 10 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici / H. Pažurová
9. Sto let historie automobilú / St zahl.
10. 85 rokov futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
11. Významné výročia / Dezider Orlovský
12. Štátny majetok Handlová / Štátn zahl.
Publikácia zachytáva tridsaťročnú históriu ŠM v Handlovej a prvopočiatky poľnohospodárstva.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ