Deskriptor NATURA 2000
Počet nájdených titulov : 4
1. Chránené vtáčie územia Slovenska / Chránen zahl.
2. Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov / Zásad zahl.
3. Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia / Jana Jaďuďová , kol
4. Natura 2000 / Natur zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ