Deskriptor rečníctvo
Počet nájdených titulov : 4
1. Kapitoly z rétoriky / František Hyhlík
2. Základy rétorickej komunikácie / Ladislav Rybár
3. Život a literatúra v antickom Ríme / Ján Janovjak , Július Špaňár
4. Rečník. Reči proti Catilinovi. Filipiky a iné / Marcus Tullius Cicero , Daniel Škoviera prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ