Deskriptor teória
Počet nájdených titulov : 75
1. Teória verejnej správy / Mária Adamcová
2. Detstvo tohto času / Rudo Moric
3. Rozhovory o literatúre pre mládež / Ján Poliak
4. Statistika pro obchod a hospodářství / Thomas H. Wonnacott , Ronald, J. Wonnacott , Igor Indruch prel.
5. Technologie řezných nástrojů / A.I. Barsov , E. Stříbrná prel.
6. Teoretické základy obrábania kovov / Ján Buda , Ján Békés
7. Kvalifikační příručka soustružníka / Rudolf Rousek , Bedřich Kareis
8. Příručka obrábění / Vladimír Roček
9. Teória obrábania / Ján Buda , Ján Souček , Karol Vasilko
10. Báseň a ticho / Ján Zambor
11. Zázraky lidových léčitelů / Blanka Rokosová , Tomáš Čechtický
12. Súčasný slovenský román / Ján Števček
13. Umenie a emócie / S.Ch. Rappoport , Vladimír Brožík prel.
14. Kapitoly z hudobnej estetiky / Zdenko Nováček
15. Teória filmovej hudby / Juraj Lexman
16. Kapitoly z filmovej teórie / Peter Mihálik
17. Plavání / Miloslav Hoch
18. Ruská a sovietska poézia na Slovensku / Ema Panovová
19. Slovník literárnovedných termínov / L.I. Timofejev , S.V. Turajev , ko prel.
20. Z teórie spisovného jazyka / Z teóri zahl.
21. Teória literárnej komparatistiky / Dionýz Ďurišin
22. Dieťa literatúra autor / Dieť zahl.
23. Teória literárnej komparatistiky / Dionýz Ďurišin
24. Hodnoty desaťročia / Hodnot zahl.
25. Umelecká tvorba, skutočnosť, človek / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
26. Epika a román / Nora Krausová
27. Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry / Jozef Minárik
28. Literatúra a anticipácia / Zdeněk Mathauser , Ján Kopál prel., Peter Liba prel.
29. Text a štýl / František Miko
30. Slovník literární teorie / Štěpán Vlašín red., Slovní zahl.
31. Na margo básne / Ján Šimonovič
32. Teória literatúry / L.I. Timofejev , Mária Čížová prel.
33. Teorie literatury / René Wellek , Austin Warren , Miroslav Procházka prel., Miloš Calda prel.
Témou knihy je skúmanie literatúry, interpretácia a analýza samotných literárnych diel.
34. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
35. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
36. Teória a metodika dynamického nedeštruktívneho skúšania plošných prvkov / Gustáv Martinček
37. Základy matematickej teórie dopravy / Ján Černý , Pavol Kluvánek
38. Folklór a folkloristika / Milan Leščák , Oldřich Sirovátka
39. Teória odborných didaktík. Teória odborného predmetu / Rozmarín Dubovská
F O T O K O P I A
40. Soudobé teorie vzdělávání / Yves Bertrand , Oldřich Selucký prel.
41. Hudobná teória pre každého / Emma Danesová , Erika Gallová prel., Gerald Wood ilustr.
42. Základy práva / Helena Barancová
43. Psychológia osobnosti / Anton Heretik prel., Vladimír Hlavenka prel., Igor Obuch prel., Psychológi zahl.
44. Kóma / Arnold Mindell , J. Černý prel., Kristina Černá prel.
45. Teorie automatického řízení I / Stanislav Kubík
46. Dialektika umeleckej kultúry / Vladimír Brožík
47. Teória všeobecnej psychológie / Damián Kováč
48. Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie / Koloman Ivanička
49. Rozprava o ľudskom rozume / John Locke , Ján Letaši prel.
50. Teória pracovného vyučovania / Andrej Milec
51. Náčrt teórie temperamentu / V. S. Merlin , Jolana Štefanovičová prel.
52. Základy teórie modelovania / Ján Beňa , Elemír Kossaczký
53. Teória a prax poradenskej psychológie / Jozef Koščo
54. Rýchle čítanie / Jozef Mistrík
55. Teória vyučovania výtvarnej výchovy / Ján Banaš a kol.
56. Teória literatúry / Ivan Plintovič
57. Logika prvého rádu / Raymond M. Smullyan , S. Mathé prel.
58. Pracovná výchova žiakov ZDŠ / Ondrej Baláž
59. Estetika a všeobecná teória umenia / Eugen Šimunek
60. Makroekonomická teorie / R.G.D. Allen , Academi prel.
61. Použitie súborov / D. R. Judd , Jozef Starosta prel.
62. Medziľudské vzťahy v modernej spoločnosti / Karel Mácha
63. Sociológia / Andrej Sirácky
64. Utváranie poznávacích procesov a schopností u dieťaťa / Martin Jurčo
65. Medzinárodné vzťahy. Medzinárodná politika / Ján Liďák
66. Ošetrovateľstvo - teória / Dana Farkašová
67. Metalotermické tavenie a zváranie bez použitia elektrickej energie / Pavel Čižmárik , Ladislav Polák
68. Ethika ako věda / Inocenc Arnošt Bláha
69. Kvalita školy a mikrovyučovacie analýzy / Miron Zelina
70. Naučte sa byť poradcom / Tony Merry , Klaudia Danišková prel.
71. Teória riadenia / Wanda Kochelková
72. Kreativita a její rozvoj / Petr Žák
73. Čtení z ruky snadno a rychle / Linda Domin , Pavel Kaas prel.
74. Teória literatúry / Michal Harpáň
75. Základy psychologie / Milan Nakonečný
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ