Deskriptor ReMe - metóda reflexná
Počet nájdených titulov : 1
1. Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT / Reflexn zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ