Deskriptor rádioaktivita
Počet nájdených titulov : 34
1. Nepatrné atómové jadrá - zdroj obrovskej energie / Albert Dietmar , Drahomila Náterová prel., Ondrej Foltín prel.
2. Využití radioizotopů v hutnictví a hornictví / Rudolf Jirkovský , Karel Müller , Jaroslav Tomáš
3. Elektrotechnika v baníctve / Vladimír Vančura , Vojtech Štefankovič prel.
4. Nauka o materiálu / František Píšek
5. Černobyľ v nás a dnes / Marta Osuská prel., Barbara Semonská prel., Černoby zahl.
6. Jadrová energetika / D. I. Voskobojnik , Leonid Pestov prel.
7. Počasí, podnebí a člověk / Jiří Matoušek
8. Život bez mikróbov / Jiří Kruml , Ivo Miler , Margita Príbusová prel., Dušan Polakovič ilustr.
9. Využitie nuklidov v hydrogeológii / Pavol Pospíšil , Jozef Hulla , Štefan Šáro
10. Geofyzika / Štefan Ochaba
11. Otázky a odpovede z jadrovej chémie a technológie / Juraj Tölgyessy
12. Základy obecné a fyzikální chemie / Boleslav Fišner , Stanislav Mizera-Milnera
13. Základy fysikální chemie / Rudolf Brdička , Jiří Dvořák
14. Neutrony / N. A. Vlasov , M. Rozkoš prel., I. Chudáček prel., Rob. L prel.
15. Atómová fyzika pre samoukov / J. M. Valentine , Jaroslav Topoľský prel.
16. Atomové jádro / M. I. Korsunskij , Jiří Nedvěd prel., Jiří Skřivánek prel.
17. Atomistika / Atomistik zahl.
18. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
19. Základy technickej fyziky III / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Pavol Pálfy prel.
20. Otázky a odpovede z fyziky / S. T. Glover , Eva Danišová prel.
21. Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta / Štefan Šáro
22. Aplikace jaderných metod gama v hornictví / Liboslav Šimon , Jiří Bosák
23. Žiarenie-hrozba i nádej / Juraj Tölgyessy , Milan Kenda
24. Madame Curie / Eva Curie , Mária Klimová prel., Ivan Schurmann ilustr.
25. Madame Curie / Eva Curie , Mária Klimová prel.
26. Frédéric Joliot-Curie / František Běhounek
27. Kdo je Madame Curie / V. H. Matula
28. Lidé a radioaktivita / František Běhounek
29. Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel.
30. Základy fyziky / Vladimír Hajko , Juraj Daniel-Szabó
31. Společnost a životní prostředí / Miloš Holý , Josef Říha , Josef Sládek
32. Život bez mikróbov / Jiří Kruml , Ivo Miler , Margita Príbusová prel., Dušan Polakovič ilustr.
33. "Detektívi" atómového veku / Juraj Tölgyessy
34. Už nikdy vojnu! / L. Pauling , Bronislava Steinerová prel., Mikuláš Langer prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ