Deskriptor rasizmus
Počet nájdených titulov : 32
1. McMafia / Misha Glenny , Milan Kopecký prel.
2. Veľké maličkosti / Jodi Picoultová , Patrick Frank prel.
3. Zákon krvi / Michaela Ella Hajduková
4. Súmrak európskej civilizácie / Pavel Fendek
5. Vybrané kapitoly k ľudským a občianskym právam / Oľga Bočáková , Alena Tomášiková
6. Analfabetka, ktorá vedela počítať / Jonas Jonasson , Mária Bratová prel.
7. Obhorený strom / Dymphna Cusacková , Svetlana Marušiaková prel.
8. Farebná detektívka / Cyril Valšík , Peter Cpin ilustr.
9. Farebná detektívka / Cyril Valšík , Michal Studený ilustr.
10. Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov / Ivan Rác
11. Sociologie politiky / Emanuel Pecka
12. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
13. Kulturální teorie / Tim Edwards , David Vichnar prel.
14. Transporty nádeje / Anton Baláž
15. Milosrdenstvo / Toni Morrison , Jana Kantorová-Báliková prel.
16. Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail , Jan Jirák prel.
17. Průvodce sociologií / Jan Jandourek
18. Kedy zabiť / John Grisham , Šarlota Barániková prel.
19. Farebná detektívka / Cyril Valšík , Peter Cpin ilustr.
20. Kořeny / Wiktor Osiatynski , Pavla Provazníková prel.
21. Řetěz hlasů / André Brink , Eva Masnerová prel.
22. Kúnardú / Katharine Susannah Prichard , Pavol Branko prel.
23. Tráva spieva / Doris Lessing , Gabriela Hanáková prel.
24. Pánu učiteľovi z lásky / E.R. Braithwaite , Eva Šimečková prel.
25. Škandály v Bonne / Július Sliuka
26. Tretí pokus / Tret zahl.
27. Vetřelec / Charles Beaumont , Igor Hájek prel.
28. Holokaust Sintov a Rómov / Romani Rose , Marta Terenová prel.
29. Psychologie Romů / Petr Bakalář
30. Útek do raja / Roman Brat
31. Somatológia II / Ivan Dylevský , Danica Kormanová prel.
32. Výchova k toleranci a proti rasismu / Tatjana Šišková
Zborník základných informácií o rasizme, xenofóbii a multikultúrnej spoločnosti.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ