Deskriptor rasizmus
Počet nájdených titulov : 33
1. Deti v sieti / Monika Greussová , Miro Drobný
2. McMafia / Misha Glenny , Milan Kopecký prel.
3. Veľké maličkosti / Jodi Picoultová , Patrick Frank prel.
4. Zákon krvi / Michaela Ella Hajduková
5. Súmrak európskej civilizácie / Pavel Fendek
6. Vybrané kapitoly k ľudským a občianskym právam / Oľga Bočáková , Alena Tomášiková
7. Analfabetka, ktorá vedela počítať / Jonas Jonasson , Mária Bratová prel.
8. Obhorený strom / Dymphna Cusacková , Svetlana Marušiaková prel.
9. Farebná detektívka / Cyril Valšík , Peter Cpin ilustr.
10. Farebná detektívka / Cyril Valšík , Michal Studený ilustr.
11. Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov / Ivan Rác
12. Sociologie politiky / Emanuel Pecka
13. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
14. Kulturální teorie / Tim Edwards , David Vichnar prel.
15. Transporty nádeje / Anton Baláž
16. Milosrdenstvo / Toni Morrisonová , Jana Kantorová-Báliková prel.
17. Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail , Jan Jirák prel.
18. Průvodce sociologií / Jan Jandourek
19. Kedy zabiť / John Grisham , Šarlota Barániková prel.
20. Farebná detektívka / Cyril Valšík , Peter Cpin ilustr.
21. Kořeny / Wiktor Osiatynski , Pavla Provazníková prel.
22. Řetěz hlasů / André Brink , Eva Masnerová prel.
23. Kúnardú / Katharine Susannah Prichard , Pavol Branko prel.
24. Tráva spieva / Doris Lessing , Gabriela Hanáková prel.
25. Pánu učiteľovi z lásky / E.R. Braithwaite , Eva Šimečková prel.
26. Škandály v Bonne / Július Sliuka
27. Tretí pokus / Tret zahl.
28. Vetřelec / Charles Beaumont , Igor Hájek prel.
29. Holokaust Sintov a Rómov / Romani Rose , Marta Terenová prel.
30. Psychologie Romů / Petr Bakalář
31. Útek do raja / Roman Brat
32. Somatológia II / Ivan Dylevský , Danica Kormanová prel.
33. Výchova k toleranci a proti rasismu / Tatjana Šišková
Zborník základných informácií o rasizme, xenofóbii a multikultúrnej spoločnosti.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ