Deskriptor ekológia
Počet nájdených titulov : 72
1. Cesta okolo sveta / Jana Brožíková prel., Cest zahl.
2. Inžinierska ekológia / Ľubomír Kubík , Michal Valach , Ľubomír Híreš
3. Ekológia a environmentalistika / Martin Lorko
4. Zelený zošit / Miloš Sálus prel., Zelen zahl.
5. Parazitológia v hygiene potravín a surovín živočíšneho pôvodu / Viliam Jurášek , Ján Hovorka , Michal Breza
6. Stromy / Tony Russell , Catherine Cutlerová , Helena Kholová prel.
7. Veľká detská encyklopédia
8. 7. príručka mladých svišťov / Walt Disney , Mária Štefánková prel.
9. Energia pre Slovensko: Možnosti ekologicky orientovanej politiky / Energi zahl.
10. Úspory energie v domě / Karel Srdečný , František Macholda
11. Ochrana lesa / Miroslav Stolina , ko prel.
12. Les v krajine / Dušan Zachar
13. Přeměněný les / Chris Maser , Jiří Holuša prel.
14. Biosféra a lidstvo / Karel Kudrna
15. Tenzidy / Tenzid zahl.
16. Botanika / František Kuhn
17. Rozhovor zvierat / Vladimir Morozov , Katarína Strelková prel.
18. Architektúra a bionika / J.S. Lebedev , B. Dohnány prel.
19. Stavovce Slovenska / Oskár Ferianc
20. Veľký atlas živočíchov / Mirko Bohuš prel., Alojz Čaputa prel., Zuzana Čičajová prel., Veľk zahl.
21. Atlas krajiny Slovenskej republiky / Atla zahl.
22. Země na misce vah / Al Gore , Jan Jařab prel.
23. Mokrade / Viliam Klescht
24. Biológia pre stredné poľnohospodárske a lesnícke technické školy / Jiřina Chybová , Estera Šomská prel.
25. Obnovitelné zdroje energií / Volker Quaschning , Václav Bartoš prel.
26. Fysický zeměpis / František Vitásek
27. Aplikace jaderných metod gama v hornictví / Liboslav Šimon , Jiří Bosák
28. Labyrint světa / Wiktor Osiatynski , Dušan Provazník prel., Pavla Provazníková prel.
29. Učiť sa - vedieť - konať / Christa Schmollgruber , Eva Mitterbauer , Marcella Eichner prel.
30. Dlhá jantárová cesta nekončí.... / Milan Šimo
31. Stav a vývoj životního prostředí v Československu / Sta zahl.
32. Spoločnosť a životné prostredie / Viera Gardošová prel., Emília Jozefíniová prel., Viera Ševcová prel., Spoločnos zahl.
33. Ekologické problémy / I. D. Laptev , Kamila Fircáková prel.
34. Otázky a odpovede z chémie životného prostredia / Juraj Tölgyessy , Anton Blažej
35. Ekológia a medzinárodné vzťahy / G. S. Chozin , V. S. Vasiliev , V. D. Pisarev , M. Řehák prel.
36. Chemické aspekty životného prostredia / Chemick zahl.
37. Globální problémy lidstva a světová ekonomika / Antonín Chyba
38. Rozhovory o ekológii / Vadim Ďožkin , Juraj Šebesta prel.
39. Ochrana krajiny ČSSR / Karel Jůva , Antonín Klečka , Dušan Zachar
40. Dúha nad riekou / Ľudovít Slatinský
41. Rieky / Vladimír Kováč prel.
42. Stručná detská encyklopédia prírody / Mark Lambert , Vladimír Kováč prel.
43. Siedma príručka mladých svišťov / Walt Disney , Mária Štefánková prel.
44. Na brehoch mora / Charles Roux
45. I Was Wondering / I Wa zahl.
46. Kde bývajú zvieratá / Marta Šurinová , Jozefína Horáčková ilustr.
47. Svet roku 2000 / Igor Vasilievič Bestužev-Lada , Pavol Kanis prel., Anna Lackovičová prel.
48. Cicavce okolo nás / Jozef Sládek , Aristid Mošanský
49. Človek a prostredie / František Švec , Rudolf Tandlmajer prel., Jan Zoul ilustr.
50. Ekorozvoj - problémy a perspektívy / Rastislav Lacko
51. Zhasnou zítra všechna světla? / Ivan Veis , Michal Kudělka ilustr.
52. Živé poklady / Ján Kaluža , Jozef Chovan ilustr.
53. Ako zvieratá osídlili Zem / Josef Mařan , Štefan Orsáry prel., Václav Junek ilustr.
54. Zachráň svoju planétu / Jana Brožíková prel., Zachrá zahl.
55. Nová maturita. Geografia / Monika Reiterová
56. Laboratórium Zem / Stephen H. Schneider , Zdeněk Urban prel.
57. Ekologie / Terry Jennings , Adriana Cibulková prel.
58. Prehľad biológie / Prehľa zahl.
59. Atlas zoológie / Atla , Lucia Benediková prel., Estudi Toni Inglés ilustr.
60. Ekologie, pospolitost a životní styl / Arne Naess , Jiří Hrubý prel.
61. Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky / Aldo Leopold , Anna Pilátová prel., Charles W. Schwartz ilustr.
62. Umierajúce lesy - otázka vedomia / Peter Duchoslav prel., Danica Jančáryová prel., Jochen Bockemühl ilustr., Umierajúc zahl., Jochen Bockemühl texty
63. Hlboká ekológia / Bill Devall , George Sessions , Danuta Učníková prel.
64. Sprievodca neskrotnou planétou / Trevor Day , Katarína Škovierová prel.
65. Biologie / Jane Chisholmová , David Beeson , Jan Kantorek prel.
66. Korene dobra / S.R. Ašitkov , Viera Gardošová prel.
67. Nebojme sa sveta / Anton Hykisch
68. Život okolo nás / Miriam Ghaniová prel., Živo zahl.
69. Čo chcem vedieť o zvieratách / Diane Jamesová , Sara Lynnová , Claire Wattsová , Marie Majtanová prel.
70. Biológia I. v kocke / Hana Hančová , Marie Vlková , Bronislava Trnková prel., Petr Ptáček ilustr.
71. Malá encyklopédia prírody / Eduard Stloukal prel., Viera Stloukalová prel., David Burnie zost., Mal zahl.
72. Ekologický problém ako šanca / Eva Smolková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ