Deskriptor Slovensko
Počet nájdených titulov : 717
1. Bol som dlho v SME / Alexej Fulmek
2. 2084 / Martin Jurík
3. Najväčšie záhady a mystériá Slovenska / Zora Špačková zost., Najväčši zahl.
4. Chránené vtáčie územia Slovenska / Chránen zahl.
5. Novoveké Slovensko / Matúš Kučera
6. Sláva šľachetným / Sláv zahl.
7. Politika hospodárskej súťaže / Mária Tokárová
8. Neznámy slovenský príbeh / Marián Tkáč
9. Slováci a kultúrna situácia Slovenska / Margaréta Vyšná , Viliam Komora
10. Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien / Elena Knopová
11. Medzi Slovákmi / Martin M. Šimečka
12. Finančné dejiny Európy / Zsolt Horbulák
13. Európa v islamskej rakve / Ľubo Huďo
14. Nechcel som byť žid / Juraj Špitzer
15. Príbehy starého Prešova / Peter Švorc zost.
16. Základné otázky dejín sociálnej práce / Dagmar Kováčiková
17. Výstavba Slovenska 1945-1960 / Kamil Gross zost., Jozef Skala zost., Tibor Zalčík zost.
18. Piešťanská spojka / Peter Adamecký
2. Piešťanská spojka :Pomsta
19. Piešťanská spojka / Peter Adamecký
1. Piešťanská spojka
20. Vlastnou hlavou / Marek Vagovič
21. Slovenské dejiny pre každého / Ivan Mrva
22. Nezamestnanosť ako sociálny fenomén v spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
23. Danielia a muflonia zver na Slovensku / Pavel Hell , Jaroslav Slamečka , Jozef Gašparík
24. Slovensko v mladšej dobe kamennej / Anton Točík
25. Analýza vekovej štruktúry obyvateľov v jednotlivých regiónoch SR / Miroslava Padúchová
26. O Slovensku otvorene / Miroslav Beblavý
27. Tretí groš / Emily Ackermanová , Daša Leeder prel.
28. Natura 2000 / Natur zahl.
29. Katastrofa slovenských židov / Aron Grunhut , Marta Ličková prel.
30. Kompendium penológie / Danka Knápková , Marcela Tittlová
31. Turbo milénium 00 / Juraj Šebo
32. Dejiny slovenských ľudových knižníc / Štefan Pasiar
33. K dejinám ľudových knižníc na Slovensku / Ján Haliena
34. Fašistické represálie na Slovensku / Štefan Pažur zost.
35. Bezpečnosť a hygiena práce / Martin Lorko
36. Špeciálnopedagogické poradenstvo na Slovensku / Ondrej Németh
37. Dejepis / Janka Hečková , Veronika Slneková , Ľudovít Marci
38. Ľudové hudobné nástroje / Ľudov zahl.
Zo zbierok Etnografického ústavu Slovenského národného múzea
39. Umenie Slovenska / Ladislav Šášky
40. Slovensko 2010 / Slovensk zahl.
41. Slovensko 2009 / Slovensk zahl.
42. Raba Suli / Boris Filan
Voľné pokračovanie kníh Bratislavské krutosti a PrešpoRock
43. O sebe a o svojej práci. About Me and My Work / Ľubomír Longauer
44. Tiene minulosti / Martina Babičová prel., Tien zahl.
45. Dejiny parašutizmu na Slovensku / Emil Tencer
46. Dizajn na Slovensku 1990 - 2005 / Dizaj zahl.
47. Slovensko krajina trvalo udržateľného poľovníctva / Slovensk zahl.
48. Chránené stromy Slovenska / Chránen zahl.
49. Nízke Tatry / Miroslav Kukačka
50. Pod zástavami bratstva / Jevgenij Markov
51. Revolučnou cestou / František Mišeje
52. Turci na Slovensku / Pavol Horváth
53. A potom prišla "Noc dlhých nožov"..... / Roman Cílek , Július Molitoris prel.
54. S ohňom v srdci / S ohňo zahl.
55. Operácie komerčných bánk / Eva Horvátová
56. Lízing a dane v teórii a praxi / Alena Zubaľová
57. Financie územnosprávnych celkov / Erika Neubauerová
58. Energia pre Slovensko: Možnosti ekologicky orientovanej politiky / Energi zahl.
59. Inflácia / Judita Táncošová
60. Verejné rozpočty / Kornélia Beličková
61. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém / Marta Martincová
62. Školská psychológia / Eva Gajdošová , Gabriela Herényiová , Marta Valihorová
63. Ej vínečko víno / Metoděj Zemek , Jozef Šimončič , Ivan Riabič
64. Jadrová energetika a jej vplyv na životné prostredie / Jadrov zahl.
65. Nahlas o Tichom Potoku z druhej strany / Július Binder
66. Vojvodcovia / Vojtech Dangl , Vladimír Segeš
67. Dejiny vedy a techniky na Slovensku / Ján Tibenský
68. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku / Ján Tibenský a kol.
69. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku / Ján Tibenský a kol.
70. Slovník obcí Banskobystrického okresu / Štefan Pisoň zost.
71. Gorila / Tom Nicholson
72. Bratislava 1939 - 1945 / Dušan Kováč
73. Ulice a námestia Bratislavy / Tivadar Ortvay , Magda Takáčová prel.
74. Ekonomický rast a ekonomický cyklus / Ján Lisý , kol
75. Ako financovať malé a stredné podniky / Monika Majková-Sobeková
76. Chudoba a bezdomovstvo / Miroslav Tvrdoň , Anna Kasanova
77. Slobodné 90. roky / Juraj Šebo
78. Staré tlačiarne a tlačiari / Július Valach
79. Poistný trh / Viktória Čejková , Dana Martinovičová , Svatopluk Nečas
80. Regionálna ekonomika a rozvoj / Eva Výrostová
81. Agroturistika a ekoturistika / Janka Mikušáková
82. Podnikanie v cestovnom ruchu / Katarína Malíková
83. Slovenské umenie v boji o dnešok / Karol Vaculík
84. Keď je dobrá klobása.... / Ján Michálek zozb., Miroslav Cipár ilustr., Ján Michálek zost.
85. Zoznam motýľov vyskytujúcich sa na území Slovenska / Gabriel Pastorális , Andrej Reiprich
86. Kultúrno-historické klenoty Žilinského samosprávneho kraja a Moravskosliezskeho kraja / Mária Ščuryová zost., Jaroslav Velička zost.
87. Môj dedo bol baník. Sedím na čiernom zlate / Mô zahl.
88. Osudy pamiatok Slovenska 1919-1949 / Ingrid Ciulisová
89. Mikroregión Klátovské rameno / Mikroregió zahl.
90. Dejiny zdravotníctva na Slovensku / Mária Bokesová-Uherová
91. Dejiny medicíny a zdravotníctva / Ján Junas , Mária Bokesová-Uherová
92. Gotická plastika na Slovensku / Jaromír Homolka
93. Vrcholne gotická drevená plastika na Slovensku / Vladimír Wagner
94. Atlas rýb / Pavel Amena ilustr., Ján Sedlár
95. Cintoríny na Slovensku / Rudolf Bednárik
96. Súpis pamiatok na Slovensku / Súpi zahl.
97. Súpis pamiatok na Slovensku / Súpi zahl.
98. Pamiatky na Slovensku / Pamiatk zahl.
99. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku / Vendelín Jankovič
100. Po stopách výtvarnej minulosti Slovenska / Alžbeta Güntherová-Mayerová
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ