Deskriptor kultúra
Počet nájdených titulov : 244
1. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie / Antonín Kozoň
POZOR! Publikáciu nemáme vo fonde, môzeme informovať čitateľov, že je možnosť nájsť ju a študovať na internete
2. Řím a Vatikán / Ří zahl.
mapa
3. Dejiny a kultúra karpatských Nemcov / Ondrej Pöss
4. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch / Ondrej Kaščák , Branislav Pupala
5. Ohnivá guľa / Jacek Machowski , Ľudovít Kiss prel.
6. Slovensko v mladšej dobe kamennej / Anton Točík
7. Turbo milénium 00 / Juraj Šebo
8. K dejinám ľudových knižníc na Slovensku / Ján Haliena
9. Slovensko 2009 / Slovensk zahl.
10. Vojnové 40. roky / Juraj Šebo
11. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
12. Sedemdesiatsedem zajímavosti ze starého Egypta / Břetislav Vachala , Peter Urban ilustr.
13. Za tajomstvom ríše Chetitov / Vojtech Zamarovský
14. Financie verejnoprospešných subjektov / Elena Beňová
15. Praktikum z financií verejnoprospešných subjektov / Elena Beňová
16. 77 zajímavostí ze starého Egypta / Břetislav Vachala
17. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
18. Cesta Steva Jobsa / Jay Elliot , William L. Simon
19. Estetika odievania / Milena Lamarová , Ludmila Kybalová
20. Stredoveké Slovensko / Matúš Kučera
21. Ikebana / Ladislav Jakerle
22. Učebnice evropské integrace / Lubor Lacina , Jan Ostřížek
23. Hodnotové aspekty masmédií s dôrazom na spravodajstvo / Vlasta Hochelová
24. Sociálne vylúčené spoločenstvá v kontexte kultúrnych teórií / Michal Kozubík
25. Slobodné 90. roky / Juraj Šebo
26. Bývanie / Rudolf Čavojský , Juraj Petřivý
27. Ako moderne bývať / Rudolf Čavojský , Juraj Petřivý
28. Pracovné prostredie v priemysle / Miroslav Gilwann
29. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci / Giovanni Sartori , Karolina Křížová prel.
30. Zlaté 60. roky / Juraj Šebo
31. Normálne 70. roky / Juraj Šebo
32. Krása slovienskeho šperku / Bohuslav Chropovský
33. Salam alekum / Pavel Fábry
34. Eseje o národe / Štefan Polakovič
35. Estetika všedného dňa / Vladimír Brožík
36. O užitočnosti krásy / Vladimír Brožík
37. Budúcnosť umenia / Vladimír Brožík
38. Zlatý prsten / Jurij Melenťjev , Josef Vlášek prel.
39. Kultúra bývania na Slovensku / Ján Zemko , Anna Zemková
40. Sociologie politiky / Emanuel Pecka
41. Výchova divadelného diváka na hodinách estetickej výchovy / Zora Mihóková
42. Lúčnica / Štefan Nosáľ zost.
43. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku / Richard Rybarič
44. Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru / Ladislav Burlas
45. Hudba, spev, reč / Ján Stanislav
46. Maják v tme / Ivan Turzo
47. Ruský zázrak / Annelie Thorndike , Andrew Thorndike , Soňa Várošová prel.
48. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
49. Mexiko predolympijské / Imrich Hornáček
50. Dejiny telesnej kultúry / Dejin zahl.
51. Kulturální teorie / Tim Edwards , David Vichnar prel.
52. Nitra / Juraj Fojtík zost., Nitr zahl.
53. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
54. Kultúra slovenského slova / Ján Horecký
55. Kultúra spisovnej slovenčiny / Kultúr zahl.
56. Minulosť a prítomnosť slovenskej kultúry / Andrej Mráz
57. Turčianske Teplice / Ondrej Nagaj zost.
58. Okres Partizánske / Petríkov , Jana Dvončová
59. Z teórie spisovného jazyka / Z teóri zahl.
60. Výročná správa mesta Handlová 2008 / Výročn zahl.
61. Zvolen / Viera Vaníková zost.
62. Slovenská Ľupča / Hieronym Oravský
63. Zo skalického rínku / Janko Blaho
64. Francouzská setkání / Jan O. Fischer
65. Hodnoty tvořivé spolupráce / Hodnot zahl.
66. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
67. Za a proti / Alexander Matuška
68. Tu žije národ / Vladimír Mináč
69. Herec / Anton Kret
70. Zlaté Moravce / Marián Bátora zost., Michal Zaťko zost.
71. Portréty a osudy / Vladimír Mináč
72. Pole rozorané / Štefan Drug zost.
73. Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia / Karol Rosenbaum
74. Kanada / Elena Jakešová
75. Poézia moja láska / Ján Smrek
76. Poézia moja láska / Ján Smrek
77. Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry / Imrich Sedlák zost.
78. Podoby sociálnej skutočnosti v literárnoumeleckom diele / Ján Škamla
79. Slovo čisté / Dušan Katuščák
80. Literatúra pre súčasníkov / Vincent Šabík
81. Kultúra ako obcovanie / Dominik Tatarka
82. Porovnávacia metóda v literárnej vede / Slavomír Wollman
83. O literatúre a kultúre / Miroslav Válek
84. Semiotika a kultúra / Stefan Žolkiewski , Róbert Roško prel., Vladimír Lehotský prel.
85. Sprievodca po Národnom cintoríne / Pavol Halaša , Želmíra Bukovská
86. Portréty / Vladimír Mináč
87. Izrael / Jozef Krajči
88. NDR / Pavel Tischler , Peter Mariot , Edita Ivaničková
89. Francúzsko / Radislav Hošek
90. Úvod do etiky / Arno Anzenbacher , Karel Šprunk prel.
91. Ferdiš Kostka / Alžbeta Güntherová-Mayerová
92. Ferdiš Kostka / Pavol Michalides
93. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , František Višváder prel.
94. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
95. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
96. Svetové dejiny / Jaroslav Charvát
97. Zaniknuté civilizácie / Alexandr Kondratov , Ružena Krajčíková prel.
98. Zaniknuté civilizácie / Alexandr Kondratov , Ružena Krajčíková prel.
99. Za tajemstvím říše Chetitů / Vojtech Zamarovský
100. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ