Deskriptor kultúra
Počet nájdených titulov : 243
101. Významné slovanské náleziská na Slovensku / Bohuslav Chropovský editor, Významn zahl.
102. Kelti / Gerhard Herm , Karol Dlouhý prel.
103. Záhadní Etruskové / J. Burian , Bohumila Mouchová
104. Tak žil starý Řím / Gyorgy Urogdi , Ladislav Hradský prel.
105. Antický Rím / Anna Škorupová prel., Antick zahl.
106. Dejiny Anglicka / Gyýrgy Tibor Szántó , Juliana Szolnokiová prel.
107. Socialistické Československo / Socialistick zahl.
108. K dějinám socialistického Československa / K dějiná zahl.
109. Dejiny Slovenska IV / Pavel Hapák zost., Dejin zahl.
110. Dejiny Slovenska V / Miroslav Kropilák zost., Dejin zahl.
111. Přehled československých dějin / Přehle zahl.
112. Krvavý súd / Peter Konya
113. Kniha o starom Martine / Július Vanovič
114. Dějiny Francie / Dějin zahl.
115. Slovensko v dobe veľkomkoravskej / Peter Ratkoš
116. Od oceánu k oblakům / Edmund Hillary , Robert Miller prel.
117. Poloostrov na konci světa / Josef Hotmar
118. Tunisko - dítě slunce / Friedrich Hinkel , Vlasta Boukalová prel.
119. Proti proudu Mekongu / W. Burchett , František Kejdana prel.
120. Premeny ľudových tradícií v súčasnosti / Premen zahl.
121. Albánsko - krajina Skanderbega / Karel Gam
122. Černá paní / Basil Davidson , František Jungwirth prel.
123. Etnos a etnografia / J. V. Bromlej , Adam Pranda prel.
124. Horehronie / Ján Mjartan
125. Cesta k posvátným místům Tibetu / Gonbožab Cebekovič Cybikov , Josef Kolmaš prel.
126. O Slovensku a Slovákoch / Ján Čaplovič , Viera Urbancová prel.
127. Samarkand a Buchara / Ján Pauliny
128. Dějiny pobaltských zemí / Luboš Švec , Vladimír Macura , Pavel Štol
129. Dejiny ZSSR / Dějin zahl.
130. Dejiny Bulharska / Emil Kudlička prel., Dušan Pacúch zahl.
131. Helada vlasť moja / Perikles Karas
132. Dějiny Blízkeho východu / Bernard Lewis , Milena Pellarová prel., Zuzana Rousová prel.
133. Průvodce sociologií / Jan Jandourek
134. Pozvanie do znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen , kol
135. Slovensko - moja vlasť / Vladimír Ferko
136. Cúvanie napred / Brigita Schmognerová
137. Človek a kultúra / Ladislav Hanus
138. Severoamerickí Indiáni / David H. Murdoch , Milan Thurzo prel.
139. 1000 plus 1 slovenských naj / Ladislav Švihran
140. Slovakia / Oľga Drobná , Zuzana Paulíková prel., Miroslav Regitko ilustr., Štefan Šilhan ilustr.
v anglickom jazyku
141. Základy sociológie / Ján Sopóci
142. Kultura středověku / Pavel Spunar
143. Grécka kultúra v našom jazyku / Jozef Resch
144. Kultúra rozumu a vôle / Břetislav Kafka , Zuzana Hodošová prel.
145. Judaizmus / Jaroslav Franek
146. Kronika 1993 / Irena Roháčová
147. Budúcnosť-Európa / Wolfgang Kraus
148. Kronika 1992 / Irena Roháčová
149. Pamätnica obce Koš / Marta Remiašová zost.
150. Nitrianske Pravno 1335-1985 / Buran Štefa zost.
151. Na misijných cestách / Jozef Tomko
152. Prievidza / Mikuláš Mišík
153. USA: V pokluse za šťastím / Michal Stasz
154. Čínská lidová republika / Nataša Silná
155. Norské království / Jan Frýba
156. Dialektika umeleckej kultúry / Vladimír Brožík
157. Svaz sovětských socialistických republik / Josef Sedlář
158. Nejnovější dějiny Afriky / Karel Lacina
159. Věk starý a nový / Michal Kudělka ilustr., Petr Křivský a kol.
160. Súčasné Španielsko / Igor Calpaš prel., Dana Matejovová prel., Súčasn zahl.
161. Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka / Daniel Škoviera prel., Ján Mikleš prel., Mária Novacká zost.
162. Německá demokratická republika / Jiří Raš
163. Kultúra a etika / Albert Schweitzer , Ján Letz prel.
164. Prvý rok s Fidelom 1959 / Antonio Núňez Jiménez , Želmíra Pinterová prel.
165. Dějiny hmotné kultury / Dějin zahl.
166. Průvodce dějinami evropského myšlení / Průvodc zahl.
167. Estetická výchova / Zdeňka Zatloukalová-Kalinová , Ľudmila Kianičková prel.
168. Slovenská socialistická republika
169. Islámská republika Pákistán / Jan Marek
170. Uctievači hviezd / Miloslav Stingl , Evelína Radičová prel.
171. Čas projektívnej kultúry / Ivan Stadtrucker
172. Kultúrny rozvoj Slovenska / Ján Fischer
173. Safari za africkou kulturou / Vladimír Klíma
174. Estetika socialistickej spoločnosti / Estetik zahl.
175. Kultúra v každodennom živote / Emília Malá a kol.
176. Úvahy o osobnosti / Juraj Ciger
177. Veda a kultúra na Slovensku 1971 / Dušan Katuščák
178. Monológy a dialógy / Igor Hrušovský
179. Slovensko / Karol Rosenbaum zost.
180. Juhoslávia / Ján Sirácky
181. Vkus a nevkus okolo nás / Alena Hanzlíková , Ján Barica prel.
182. Kultúra a dejiny / V. M. Mežujev , Vladimír Andrísek prel.
183. Slovensko / Stanislav Šmatlák zost.
184. Slovenská kultúra a osveta na prahu socializmu / Ondrej Pavlík zost.
185. Slovensko a kultúra / Ján Lajčiak
186. Nemecká demokratická republika / Pavel Tischler
187. Německá spolková republika / Jiří Brodský
188. Človek a kultúra / Martin Čičilla
189. Výskumný ústav kultúry / Milan Kašjak
190. Maďarská lidová republika / Dagmar Čierna-Lantayová , Miroslava Přibylová prel.
191. Japonsko / Bartolomej Vlasatý
192. ČSSR / Pavel Paška a kol.
193. Esej o človeku / E. Cassirer , Jozef Piaček prel.
194. Chile / Michal Čorný a kol.
195. Marxisticko-leninská estetika / M. F. Ovsiannikov
196. Priekopníci slovenskej kultúry / Ján Tibenský
197. Slovensko / Božena Filová zost.
198. Slovensko / Pavel Plesník zost.
199. Kultúrny rozvoj Slovenska / Pavol Paška
200. Príručka právnych predpisov z odvetvia kultúry / Martin Kapiaš zost.
predchádzajúca | nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ