Deskriptor Novomeský, Ladislav
Počet nájdených titulov : 15
1. Dobrý deň Lacovi Novomeskému / Stanislav Šmatlák zost., Dobr zahl.
2. Deň / Ladislav Novomeský
3. Deň / Laco Novomeský
4. Básnické dielo Laca Novomeského / Ján Brezina
5. Československý literárny kontext / Karol Rosenbaum zost.
6. Desaročia do chvíž skĺbené / Ladislav Novomeský
7. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
8. Pole rozorané / Štefan Drug zost.
9. Básnik Laco Novomeský / Stanislav Šmatlák
10. Literárne vrásky / Ladislav ažký
11. Tvorba a kritika v súčasnej literatúre / Miloš Tomčík
12. Dobrý deň, človek.... / Štefan Drug
13. Ladislav Novomeský / Zdenka Holotíková
14. Portréty slovenských pedagógov a vlasteneckých učitežov / Jozef Mátej
15. Panachýda za Ladislavom Novomeským / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ