Deskriptor Štúr, Ľudovít (1815-1856)
Počet nájdených titulov : 36
1. Slobodienka moja / Jozef Čertík zost., Slobodienk zahl.
2. Počiatky básnickej školy Štúrovej / Milan Pišút
3. Skrytý prameň / Ľudo Zúbek
4. Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo / Jaroslav Chovanec , František Červeňanský
5. Ľudovít Štúr / Ján Juríček
6. Stratený syn Slovenska / Ľudovít Štúr , Vojtech Kondrót prel.
7. Slovania, bratia! / Ľudovít Štúr
8. Dejiny ekonomických teórií / Ján Lisý a kol.
9. Štúrovci / Alexander Matuška , Edita Ambrušová ilustr.
10. Zobrané spory J. M. Hurbana / Vladimír Mináč
11. Uhorsko a spolužitie jeho národov / Július Mésároš
12. Kontext slovenskej poézie / Dušan Slobodník
13. Slovo na čase / Ľudovít Štúr
14. Dielo II / Ľudovít Štúr
15. Dielo I / Ľudovít Štúr
16. Cestou života tŕnistou / Ľudovít Štúr
17. Reči a state / Ľudovít Štúr
18. Kapitoly zo slovenskej literatúry / Jaroslav Vlček
19. Štúrovci / Jozef Bob
20. Skvitne ešte život / Zdenka Sojková
21. Ľudovít Štúr / Ľudoví zahl.
22. Život a dielo Ľudovíta Štúra / Ján Hučko
23. Historické štúdie XII / Pavel Horváth red., Historick zahl.
24. Dielo / Ľudovít Štúr
25. Obnova národa duchom Štúra / Štefan Polakovič
26. Vybrané pedagogické diela / Ľudovít Bakoš
27. Ľudovít Štúr / Ján Juríček
28. Hlas k rodákom / Ľudovít Štúr
29. Ľudovít Štúr / Ján Juríček
30. Slovensko na prahu nového veku / Dušan Kováč , Vojtech Kopčan
31. Ľudovít Štúr. Rozpomienky / Jozef Miloslav Hurban
32. Géniovia a hrdinovia / Stanislav Muntág prel., Géniovi zahl.
33. Ľudovít Štúr / Karol Goláň
34. Jar Adely Ostrolúckej / Ľudo Zúbek
35. Trenčín a rodina Štúrovcov / Pavel Horváth
36. Ľudovít Štúr / Andrej Mráz
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ